Projekty města

Naše město se dnes řadí v oblasti rozvoje, podpory a zkvalitňování sociálních služeb na přední příčku v celonárodním hodnocení a tuto pozici nehodlá v budoucnu opustit.

Více než deset tisíc m2 kancelářských, poloprovozních a laboratorních ploch tvoří moderní infrastrukturu na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Umožní občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality. Poskytne občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti.

Inteligentní město - koncept který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných.

Integrované územní investice („ITI“ – Integrated Territorial Investments) jsou nástrojem územního rozvoje, který umožňuje efektivní a transparentní implementaci územní strategie.

Statutární město Plzeň je úspěšným příjemcem dotací z celé řady operačních programů, financovaných ze zdrojů Evropské unie. Realizované projekty přispívají ke zkvalitňování života obyvatel našeho města a zpříjemňují pobyt pro jeho návštěvníky.

 

Weby města

Aplikace a webové prezentace

Městské organizace
 • Správa informačních technologií města Plzně
  Dominikánská 4
  www.sitmp.cz
 • Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
  Škroupova 5
  http://ukr.plzen.eu
 • Útvar koordinace evropských projektů města Plzně
  Divadelní 3
  www.ukep.eu
 • Správa veřejného statku města Plzně
  Klatovská 12
  www.svsmp.cz
Městské obvody

Město Plzeň je rozděleno do deseti městských obvodů. Konkrétní informace naleznete na webových stránkách těchto městských obvodů:

Základní školy
Mateřské školy

 

Často používané odkazy

Užij si Plzeň

Tradiční akce města Plzně