Úvod Bydlení Bytové prostory

Bytové prostory

Od 1. května 2020 platí nová pravidla města Plzně pro nakládání s byty a pro uzavírání smluv o nájmu bytů. K tomuto datu byl ukončen dosavadní systém podávání „žádostí o byt“. Všechny uvolněné městské byty, vyjma bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jsou zveřejňovány na realitním portálu města. Za rok se uvolní kolem 150 bytů.

Pokud jste občan v bytové nouzi, můžete se zaregistrovat a pomocí jedinečného přístupového kódu je možné se přihlásit k výběru nájemce. Senioři a osoby se zdravotním postižením, pokud mají zájem o bydlení, které je určeno pro seniory a osoby se zdravotním postižením se musí zaregistrovat na https://byty.plzen.eu/registrace.

Pokud nemáte přístup k internetu či potřebujete pomoci, poradit, navštivte Kontaktní místo pro bydlení, Jagellonská 8, Plzeň – pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00 – 14:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod. jen pro objednané. Pokud se chcete objednat, využijte objednávací systém Úřad bez čekání nebo se můžete informovat na telefonním čísle 378 032 222, bydleni@plzen.eu. Kontakty na pracovníky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování najdete v aplikaci telefonní seznam.

Na realitním portálu města Plzně najdou zájemci zároveň byty pro seniory, které jsou určeny pro osoby v předdůchodovém věku (tj. 2 roky před starobním důchodem), i uvolněné bezbariérové byty.

Volné byty jsou zveřejňovány na úřední desce Magistrátu města Plzně. Uzavření nájemní smlouvy k bytům je možné formou přihlášky k výběru nájemce na obsazení uvolněného bytu na dostupné bydlení s registrací nebo bez registrace.

Koncepce bydlení Plzeň 2023+

Koncepce formuluje dlouhodobé cíle a popisuje směry rozvoje města v oblasti bydlení společně s nástroji k jejich dosažení. Koncepce byla vypracovávána v období VI. - X. 2023, skládá se ze dvou částí a to, - Návrhové a Analytické.

Koncepce bydlení Plzeň 2023+ byla schválena Zastupitelstvem města Plzně dne 14. 12. 2023 usnesením č. 453 a následně zveřejněna na webových stránkách města Plzně.

Přílohy

Zveřejněno: 30. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni