Úvod Vzdělávání Rozvíjíme talenty

Rozvíjíme talenty

Poskytujeme ucelenou podporu technického vzdělávání

Prostřednictvím Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) ukazujeme lidem, že mohou začít s technikou v jakémkoli věku a že je to zábava. Dokážeme provést talenty celým životním cyklem – od inspirativních her ve třídě, přes zábavné kroužky, studium střední či vysoké školy, po účast na inovativních projektech, až po podporu založení startupu. Pracujeme s nejnovějšími technologiemi, které často nenajdete ani v komerčních firmách. Proto máme výbornou reputaci i na trhu práce. Žádné jiné české město neposkytuje tak propracovanou podporu technického vzdělávání včetně spolupráce škol a firem.

Rozvíjíme technické myšlení ve školách

Dáváme učitelům možnost využívat moderní technologie revolučním způsobem ve prospěch rozvoje dětí. Poskytujeme školám nejmodernější vybavení, díky velkoobjemovým nákupům dosáhneme na nízké ceny a můžeme si dovolit být technologicky na špici. Skvělé zázemí nám umožňuje rozvíjet potenciál, vytvářet komunitu, podchytit technický talent od brzkého věku a učit děti nejen nápady vymýšlet, ale také uvést do praxe.

Oslovujeme žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i učitele, u kterých je rozvoj klíčový pro další předávání dovedností. Široký záběr a množství kroužků generuje víc talentů a vyškolených techniků.

Budujeme komunitu

Kolem SITMP vzniká komunita, kde se potkávají profesionální mentoři, naši zaměstnanci, externisté ze škol a technických firem, nadšenci z neziskovek, kteří předávají zkušenosti z praxe dětem a studentům se zájmem o techniku. Vytvořili jsme Plzeňský inovační ekosystém PINE, který poskytuje prostor, vybavení i příležitosti pro technické vzdělávání. Komunitě mladých nadšenců se věnuje SIT Port, jeden z úseků SITMP. Buduje komunitu, propojuje talenty s mentory a odborníky z praxe, organizuje zajímavé akce, workshopy nebo hackathony. Inspirativní zázemí nabízí v moderním technologickém parku TechTower, kde podnikaví studenti nachází sdílené kanceláře i plně vybavené prototypové dílny.

Zachytáváme talenty

Pomáháme v Plzni udržet mladé lidi se zájmem o techniku a potenciál pro práci s technologiemi. Klíčová je návaznost vzdělávání od školního věku a možnost růstu, kdy z kroužků pro děti, projektů pro studenty může postupně vyrůst celý startupový byznys. Snažíme se poskytovat zážitkové učení. Naším cílem je, aby nadaní lidé vyvíjeli opravdu užitečné věci (např. mobilní aplikace), nejen proto, že je to baví, ale i pro to, že s nimi uspějí v globálním měřítku. Čím více talentů a nápadů se v Plzni zrodí, tím lépe se tu bude žít.

Propojujeme vzdělávací instituce a firmy

Dosáhli jsme větší vzájemné informovanosti a synergie v procesu technického vzdělávání. Vize a vůle ke změně, to je podstata přístupu k chytrému vzdělávání. To je pak základem ekonomicky úspěšné budoucnosti města. Pořádáme pro studenty a inovátory festival Inovujeme Plzeň. Studenty vyučujeme podnikatelským dovednostem v programu Startupuj a nabízíme jim projekty, ve kterých řeší reálné potřeby města nebo firem. V rámci programu Výzvy mají úspěšná řešení šanci dojít do funkčních produktů.

Posilujeme zájem o bezpilotní letectví

V roce 2014 jsme byli prvním městem, které zakoupilo vlastní drony a získalo povolení k leteckým pracím. Jednotka Drony SIT, jež je součástí SITMP, ušla obrovský kus cesty a dnes je oficiální součástí integrovaného záchranného systému a evropským lídrem v oboru. Znalosti z mnohaleté činnosti předávají plzeňští dronaři místním středoškolákům. V úseku Drony SIT vykonávají žáci své odborné praxe, nadaní studenti jsou aktivně zapojováni do chodu dronařské jednotky a pomáhají zachraňovat lidské životy a majetek.

Společně se Západočeskou univerzitou jsme vytvořili certifikátový program „Technologie pro bezpilotní létání“. Cílem je připravit budoucí odborníky pro perspektivní obor a průmysl kolem dronů. Spolu s univerzitou vznikl také projekt Pilsen Cube, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu. Studenti například sestrojili funkční pikosatelit a navrhli experimenty, které mají šanci se na oběžné dráze zrealizovat.

Více informací je na:
www.sitmp.cz

Zveřejněno: 14. 6. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni