Úvod O městě Ocenění udělovaná městem Ocenění udělovaná městem Plzeň

Ocenění udělovaná městem Plzeň

Cena Anděl

Cena Anděl je určena k ocenění fyzických, případně právnických osob, působících v oblasti sociálních služeb, jako poděkování za jejich nezištnou pomoc potřebným - osobám se zdravotním postižením, seniorům a dalším sociálně znevýhodněným osobám.

Cena má podobu děkovné listiny a její udělení je spojeno s poskytnutím drobného věcného daru. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na galavečeru "Andělský slet", který je u této příležitosti každoročně pořádán magistrátním odborem sociálních služeb.

Ocenění má několik modifikací:

Anděl - pro dobrovolníky, dlouhodobě působící v sociálních službách

Andělské ruce - pro pracovníky v sociálních službách, pomáhající nad rámec svých pracovních povinností

Anděl navždy - ocenění in memoriam za celoživotní přínos sociálním službám

Dobré duše - pro kolektivy, případně celé organizace, za součinnost při řešení sociálních problémů

Zlatý Anděl - určeno pro výjimečné osobnosti, které svojí dlouhodobou činností  významně přispěly k rozvoji plzeňských sociálních služeb.

Návrhy na udělení ocenění podávají vedoucí organizací, působících v sociálních službách, nebo vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Každoročně je ocenění Anděl uděleno několika stovkám osob; Zlatý Anděl, ocenění nejvyšší, obdrží pouze jeden.

Přehled laureátů ocenění:

2010

 • Anna Srbová – zástupkyně ředitele Městské charity Plzeň, koordinátorka dobrovolnické práce, držitelka Rytířského řádu Sv. Silvestra

2011

 • Miroslav Valina – předseda a spoluzakladatel Klubu invalidních dobrodruhů, o.s., autor Průvodce pro osoby se sníženou mobilitou

2012

 • Karel Ženíšek – PR manažer a fundraiser Salesiánského střediska mládeže v Plzni

2013

 • Jiří Lodr – ředitel Diecézní charity v Plzni, držitel Rytířského řádu Sv. Silvestra

2014

 • Bohumila Hajšmanová – ředitelka Domovinky - ADP

2015

 • Pavel Janouškovec – ředitel Městské charity Plzeň

2016

 • Vlastimila Faiferlíková – ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM

2017

 • Miroslav Hanzlíček – předseda SNN  v ČR, Spolku neslyšících Plzeň, sociální pracovník, pedagog a lingvista

2018

 • Bohumila Šmolíková – předsedkyně spolku Senioři České republiky, z. s., Krajská organizace Plzeňského kraje

2019

 • Vladimír Chuchler – ředitel Městského ústavu sociálních služeb v Plzni

2020

 • Alena Hynková  – vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně (ocenění uděleno z poskytovateli plzeňských pobytových sociálních služeb)

2021

 • Ludmila Ševčíková – výrazná osobnost seniorského života v Plzni

2022

 • Jiřina Helíšková – ředitelka Hospice sv. Lazara
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni