Úvod Vzdělávání Mateřské školy

Mateřské školy

Mateřské školy jsou určeny pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Děti se zde seznamují se základními pravidly chování, poznávají mezilidské vztahy a připravují se na povinnou školní docházku. V posledním roce před nástupem do základní školy je pro děti předškolní vzdělávání povinné. Školky se kromě základní výchovy a vzdělávání dětí také speciálně profilují například sportovním, ekologickým či výtvarným směrem.

Zápisy do mateřských škol se konají od 2. do 16. května, termín určuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Informace o zápisech a průběhu přijímacího řízení jsou k dispozici na portálu pro elektronické přihlášení dítěte do mateřské školy https://mszapis.plzen.eu. Tento portál lze využít i pro vytvoření přihlášky dítěte do MŠ.

Podrobné informace o mateřinkách jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých mateřských škol nebo na portálu plzeňských základních a mateřských škol www.plzenskeskoly.cz.

Podle obecně závazné vyhlášky města je od roku 2018 na území Plzně vymezeno šest takzvaných školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Plzeň.

Mateřské školy na území města Plzně jsou zřízeny různými subjekty, a to statutárním městem Plzeň (jde o příspěvkové organizace města), Plzeňským krajem, soukromými zřizovateli a církví.

Mapa mateřských a základních škol se otevře v novém okně

Mapa mateřských a základních škol

Město Plzeň je zřizovatelem 40 samostatných mateřských škol a šesti školek, které jsou součástí základní školy:

2. mateřská škola Plzeň
U Hvězdárny 26
www.ms2plzen.estranky.cz

5. mateřská škola Plzeň
Zelenohorská 25
www.ms5.plzen.eu

6. mateřská škola Plzeň
Republikánská 25
www.ekoskolka.cz

7. mateřská škola Plzeň
Kralovická 35
www.ms7.plzen.eu

16. mateřská škola Plzeň
Korandova 11
www.ms16plzen.cz

17. mateřská škola Plzeň
Čapkovo náměstí 4
https://ms17.plzen.eu

21. mateřská škola Plzeň
Na Celchu 33
www.ms21.plzen.eu

22. mateřská škola Plzeň
Zikmunda Wintra 19
www.22msplzen.cz

23. mateřská škola Plzeň
Topolová 3
www.23ms.cz

24. mateřská škola Plzeň
Schwarzova 4
https://ms24.plzen.eu

25. mateřská škola Plzeň
Ruská 83
https://ms25.plzen.eu

27. mateřská škola Plzeň
Dvořákova 4
www.zelvickovaskolka.cz

31. mateřská škola Plzeň
Spojovací 7
https://31.msplzen.cz

32. mateřská škola Plzeň
Resslova 22
www.32ms.cz

33. mateřská škola Plzeň
Kyšická 51
www.ms33plzen.cz

37. mateřská škola Plzeň
Barvínkova 18
www.ms37.plzen.eu

38. mateřská škola Plzeň
Spojovací 14
www.ms38.plzen.eu

44. mateřská škola Plzeň
Tomanova 3 a 5
https://ms44.plzen.eu

46. mateřská škola Plzeň
Fibichova 4
https://ms46.plzen.eu

49. mateřská škola Plzeň
Puškinova 5
https://ms49.plzen.eu

50. mateřská škola Plzeň
Družby 4
www.ms50.plzen.eu

51. mateřská škola Plzeň
Částkova 6
www.ms51.plzen.eu

54. mateřská škola Plzeň
Staniční 72
www.sportovnimsplzen.cz

55. mateřská škola Plzeň
Mandlova 6
https://ms55.plzen.eu

56. mateřská škola Plzeň
Budilovo náměstí 72
www.ms56.plzen.eu

57. mateřská škola Plzeň
Nad Dalmatinkou 1
www.ms57.plzen.eu

60. mateřská škola Plzeň
Manětínská 37
www.ms60plzen.cz

61. mateřská škola Plzeň
Nade Mží 3
https://61msplzen.webnode.cz

63. mateřská škola Plzeň
Lábkova 30
www.barevnaskolka.org

64. mateřská škola Plzeň
Pod Chlumem 3
https://ms64.plzen.eu

70. mateřská škola Plzeň
Waltrova 26
https://ms70.plzen.eu

78. mateřská škola Plzeň
Sokolovská 30
https://ms78.plzen.eu

80. mateřská škola Plzeň
Úslavská 80
https://ms80.plzen.eu

81. mateřská škola Plzeň
Hodonínská 53
www.81msplzen.cz

87. mateřská škola Plzeň
Komenského 46
https://ms87.plzen.eu

89. mateřská škola Plzeň
Habrová 8
https://ms89.plzen.eu

90. mateřská škola Plzeň
Západní 7
www.90msplzen.cz

91. mateřská škola Plzeň
Jesenická 11
www.ms91plzen.cz

Mateřská škola Plzeň-Křimice
Vochovská 25
www.mskrimice.plzen.eu

Mateřská škola Plzeň-Lhota
Ke Křížku 19
https://mslhota.plzen.eu

7. základní škola a mateřská škola Plzeň
Brněnská 36
https://zs7.plzen.eu

16. základní škola a mateřská škola Plzeň
Americká tř. 30
www.duhovaskola.cz

17. základní škola a mateřská škola Plzeň
Malická 1
www.zs17.plzen-edu.cz

Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35
www.benesovaskola.cz

Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň
U školy 7
www.tyrsovazsams.plzen.eu

Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov
Vřesinská 17
https://zsbozkov.plzen.eu

Plzeňský kraj je zřizovatelem tří mateřských škol, které jsou součástí základní školy:

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň
Mohylová 1200/90
www.sluchpost-plzen.cz

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň
Lazaretní 1290/25
www.zrak-plzen.cz

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň
alej Svobody 923/80
http://www.skola-pri-fn-plzen.cz

Církev (Biskupství plzeňské) je zřizovatelem jedné mateřské školy:

Mateřská škola kardinála Berana Plzeň
Žlutická 1694
www.mskb.cz

Zveřejněno: 26. 10. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni