Úvod Vzdělávání Střední školy Střední školy a vyšší odborné vzdělávání

Střední školy a vyšší odborné vzdělávání

Střední školství navazuje na školy základní. Žákům poskytuje obsahově širší vzdělání zaměřené všeobecně nebo odborně. Vytváří předpoklady pro přípravu na výkon povolání, pracovní činnosti nebo pro pokračování v navazujícím vysokoškolském studiu.

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje dovednosti a znalosti studenta získané na střední škole. Poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a rovněž praktickou přípravu pro výkon náročných činností. Délka vzdělávání je tři roky, u zdravotnických oborů až tři a půl roku.

SŠ a VOŠ na území města Plzně jsou zřízeny zejména Plzeňským krajem, dále pak soukromými zřizovateli a církví. Na webových stránkách Plzeňského kraje jsou uvedeny střední školy všech těchto zřizovatelů. Celkový počet žáků všech zřizovatelů středních škol na území města přesahuje dvacetitisícovou hranici.

Plzeňský kraj je zřizovatelem čtyř gymnázií a dalších uvedených středních a vyšších odborných škol:

Masarykovo gymnázium, Plzeň
Petákova 2055/2
www.mgplzen.cz

Gymnázium, Plzeň
Mikulášské náměstí 808/23
www.mikulasske.cz

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Opavská 823/21
www.gop.pilsedu.cz

Sportovní gymnázium Plzeň
Vejprnická 663/56
www.sgpilsen.cz

Hotelová škola, Plzeň
U Borského parku 1213/3
www.hsplzen.cz

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň
Škroupova 209/13
www.issziv.cz

Konzervatoř, Plzeň
Kopeckého sady 328/10
www.konzervatorplzen.cz

Obchodní akademie, Plzeň
náměstí T. G. Masaryka 1530/13
www.oa.pilsedu.cz

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň
Vejprnická 663/56
www.osvsplzen.cz

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň
Nerudova 1214/33
www.nerudovka.cz

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň
Klatovská třída 2778/200g
www.ssinfis.cz

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň
Vejprnická 663/56
www.souepl.cz

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň
Borská 2718/55
www.souplzen.cz

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Karlovarská 1210/99
www.dopskopl.cz

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň
Chodské náměstí 1585/2
www.spsstav.cz

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
Klatovská třída 1615/109
www.spstrplz.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň
Karlovarská 1210/99
www.zdravka-plzen.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň
Koterovská 828/85
www.spseplzen.cz

Střední školy zřízené církvemi (Plzeňské biskupství):

Církevní základní škola a střední škola Plzeň
Táborská 2081/28
www.cisplzen.cz

Církevní gymnázium Plzeň
Mikulášské náměstí 509/15
www.cirkevni-gymnazium.cz

Střední a vyšší odborné školy ostatní zřizovatelů (soukromé střední školy a VOŠ):

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola, s. r. o.
Nade Mží 1
www.hotelovka-plzen.cz

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s. r. o., střední škola
Tylova 988/18
www.bezpecnostnepravniskola.cz

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s. r. o.
Sokolovská 1165/54
www.krizik.eu

Plzeňská obchodní akademie, s. r. o.
Politických vězňů 2003/5
www.poaplzen.cz

Sportovní a podnikatelská střední škola, s. r. o.
sady 5. května 2395/21
www.sapss-plzen.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček, s. r. o.
Pod Vinicemi 889/82
www.zamecek.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s. r. o.
Ledecká 1365/35
www.vosplzen.cz

Zveřejněno: 5. 3. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni