Úvod Úřad Úřední hodiny

Úřední hodiny

Provozní hodiny Magistrátu města Plzně (MMP)

- hodiny, ve kterých je možno u správního orgánu učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu a ve kterých je otevřena podatelna správního orgánu, kde je možno odevzdat podání

pondělí 8.00 – 17.00
úterý 8.00 – 16.00
středa 8.00 – 17.00; *17.00 –19.00
čtvrtek 8.00 – 16.00
pátek 8.00 – 15.00
Adresa portálu Elektronické podání občana (Magistrát města Plzně, Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10) https://epo.plzen.eu
Kontakty na Úřady městských obvodů Plzeň 1 - 10 kategorie Úřady městských obvodů

Pracoviště Czech POINT Odboru správních činností MMP

- dále legalizace podpisů a vidimace dokumentů

(nám. Republiky 16)

Objednejte se online na www.uradbezcekani.cz

pondělí 8.00 – 18.00                           
úterý 8.00 – 14.00
středa 8.00 – 18.00
čtvrtek 8.00 – 14.00

Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Odboru správních činností MMP

- občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel

(nám. Republiky 16)

Objednejte se online na www.uradbezcekani.cz

pondělí 8.00 – 18.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 8.00 – 18.00
čtvrtek 8.00 – 14.00

Odbor registru vozidel a řidičů MMP

- evidence vozidel, evidence řidičů

- zájemci si mohou nechat přímo na místě zhotovit fotografie

(Koterovská 162)

Objednejte se online na www.uradbezcekani.cz

pondělí 8.00 – 18.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 8.00 – 18.00
čtvrtek 8.00 – 14.00

Živnostenský úřad MMP

(Tylova 36)

Objednejte se online na www.uradbezcekani.cz

pondělí 8.00 – 18.00
úterý 8.00 – 14.00
středa 8.00 – 18.00
čtvrtek 8.00 – 14.00

Odbor bytový MMP

(Škroupova 5)

pondělí 8.00 – 17.00
středa 8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00

Odbor nabývání majetku / Odbor evidence majetku MMP

(Škroupova 7)

pondělí 8.00 – 17.00
středa 8.00 – 17.00; *17.00 – 19.00

Odbor komunikace a marketingu MMP

- výdej propagačních materiálů

(nám. Republiky 1)

pondělí 13.00 – 15.00                          


* Odbor bytový, Odbor nabývání majetku, Odbor evidence majetku MMP

  • Pro návštěvu v rozšířených úředních hodinách je nutné předchozí objednání, a to nejdéle do pondělí daného týdne na tel. +420 378 031 111 (Po, St 7:30 – 17:00 / Út, Čt, Pá 7:30 – 16:00) !

Přijetí podání

  • Je v budovách magistrátu možné po celou provozní dobu těchto budov (nám. Republiky 1 - non-stop, Škroupova 5, Kopeckého sady 11 - od 6.00 do 18.00 hod.).

UPOZORNĚNÍ

Správní poplatky je možné na plzeňských úřadech hradit platební kartou. Systém je zaveden na živnostenském úřadě (Tylova 36), na agendě občanských průkazů, cestovních pasů a evidence obyvatel (nám. Republiky 16), na odboru registru vozidel a řidičů (Koterovská 162) a na obvodních úřadech 1 – 5 (alej Svobody 60, Koterovská 83, sady Pětatřicátníků 7, Mohylová 55, Prvomájová 100).

Kontakty na úřady města Plzně a jeho organizace najdete v aplikaci: Telefonní seznam úřadů a organizací.

 

Zveřejněno: 14. 12. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni