Úvod Sociální služby Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb

Odbor sociálních služeb MMP koordinuje a průběžně aktualizuje elektronický Katalog (nejen) sociálních služeb. Kromě sociálních služeb dle příslušné právní úpravy nabízí katalog i takové služby, které se sociální problematikou souvisejí (například poskytování určitých zdravotních služeb, vzdělávání aj.) a jsou dostupné na území města Plzně nebo v blízkém okolí.

Služby lze v katalogu vyhledat podle parametrů (cílová skupina, forma poskytování, druh služby) jednotlivě nebo jejich kombinací. V okamžiku nalezení služby je užitečné kontaktovat příslušného poskytovatele, který podá podrobnější informace. Ale už při samotném hledání služby mohou pomoci pracovníci odboru sociálních služeb. Ke zvýšení komfortu poskytovaných služeb přispívá také elektronická poradna, kterou lze prostřednictvím jednoduchého formuláře využít i anonymně.

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci, za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Druhy a formy sociálních služeb definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zveřejněno: 31. 1. 2024, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni