Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Bruselský monitorovací a poradní výbor…

Bruselský monitorovací a poradní výbor zaslal hodnocení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury

Monitorovací a poradní výbor pro evropská hlavní města kultury zasedal 14. listopadu 2012. Poprvé hodnotil přípravu dvou měst, a to Plzně a belgického Monsu, která budou evropskými hlavními městy kultury v roce 2015.

Úkolem výboru je sledovat plnění cílů a kritérií akce a zároveň poskytovat evropským hlavním městům kultury podporu a vedení. Ve třetí dekádě měsíce prosince dorazila do Plzně monitorovací zpráva obsahující uvedená hodnocení a doporučení výboru.

Přílohy

Zveřejněno: 2. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni