Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Časovou kapsli otevře 21. základní škola až…

Časovou kapsli otevře 21. základní škola až v roce 2060

21. základní škola

Až v roce 2060, u příležitosti stého výročí založení 21. základní školy na Slovanech, otevřou její budoucí žáci a učitelé časovou schránku, která byla v pátek dopoledne slavnostně zapečetěna při oficiálním zahájení provozu nových prostor místní školní družiny. Časová kapsle bude uložena v prostorách nového planetária v Techmnánii.

„Jsou zde uloženy například osobní dopisy, fotografie či obrázky tříd, učitelů, školy a také osobností spojených s naší školou. Jedním z artefaktů je také mince z roku 1960, kdy byla naše škola otevřena. K tomuto kroku jsme se rozhodli z několika důvodů. Jedním z nich je odkaz pro příští generace žáků, dalším pak podpora Plzně jako Evropského hlavního města kultury v roce 2015,“ říká ředitel školy Martin Prokop.

Významné události v historii školy se za město zúčastnili primátor Martin Baxa a radní pro oblast školství Irena Rottová.

„Vzdělání je základní podmínkou důstojného života. Vzdělání je vyučování myšlenek, dovedností, principů. Vzdělání pomáhá pochopit svět, život a člověka v jeho složitosti, vzdělání emancipuje, pomáhá osobnostnímu růstu a rozšiřuje horizonty. Vzdělání je nejlepší nástroj proti chudobě i nesvobodě. … Otevření půdní vestavby školní družiny 21. základní školy Plzeň je krokem směřujícím k tomu, aby tato škola dále zkvalitnila svou činnost, aby zde žáci našli příjemné a inspirující prostředí, aby jim sloužila k setkávání se se svými spolužáky, aby byla dalším místem k jejich výchově,“ uvádí ve svém vzkazu pro nadcházející generace primátor Martin Baxa.

Fotogalerie

Zveřejněno: 30. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni