Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Celkem 26 míst na řece Úhlavě projde v roce…

Celkem 26 míst na řece Úhlavě projde v roce 2013 screeningovým monitoringem

Odbor životního prostředí magistrátu má pro rok 2013, respektive období květen až říjen 2013 připraven screeningový monitoring jednotlivých dílčích povodí řeky Úhlavy v celkovém rozsahu 26 monitorovacích profilů. Na jeho uskutečnění požádal odbor Fond životního prostředí města Plzně o dotaci ve výši 440 tisíc korun.

Odběr a zpracování výsledků zajistí Povodí Vltavy s.p.

Monitorováním řeky dojde ke zmapování přítoků, které výrazně ovlivňují (znečišťují) řeku Úhlavu pesticidními látkami. Monitoring tak určí riziková místa, která budou kontrolována, a tento kontrolní mechanismus dohledá rizikové zemědělské subjekty.

Řeka Úhlava je jediným zdrojem pitné vody pro město Plzeň. Je zatížena pesticidními látkami, jejichž množství a druhy nejsou přesně specifikovány. V roce 2012 se uskutečnil screeningový monitoring řeky, jehož cílem byla identifikace konkrétních rizikových mikropovodí z hlediska pesticidů a stanovení jejich množství. Monitorování bylo zaměřeno na nejvýznamnější dusíkaté pesticidy a jejich metabolity. Jako významný pesticid byl ke sledování zařazen glysofát a jeho metabolity. Celkem bylo sledováno 150 pesticidních látek s 22 tisíci rozbory. Projekt byl hrazen Krajským úřadem Plzeňského kraje.

Zveřejněno: 11. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni