Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Divadelní terasy jsou připraveny k…

Divadelní terasy jsou připraveny k rekonstrukci

Divadelní terasy

Zastupitelstvo schválilo odůvodnění veřejné zakázky „Divadelní terasy - Úprava jihozápadní části sadového okruhu historického jádra m. Plzně“. S rekonstrukcí město ale začne, pokud získá dotaci z evropských fondů.

Při dalším stupni zpracování projektové dokumentace byly rozpočtové náklady stavby vyčísleny na necelých 50 milionů korun bez DPH, čímž se tato veřejná zakázka těsně přiblížila kategorii významných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách. Objekty, kde zpřesněním v nejvyšším stupni projektové dokumentace došlo ke zvýšení nákladů oproti dokumentaci pro stavební povolení, jsou především: izolace podzemních prostor DJKT, doplnění mobiliáře na komunikacích, nová technologie fontány „koule“ v sadech Pětatřicátníků, dlažby a zábradlí na terase divadla, větrací šachta kolektoru DJKT, zakládání objektu vlivem přesnějšího vymezení stávající opěrné stěny vzhledem k záporovému pažení. Předpokládaný podíl nákladů části investice po dokončení spravované Správou veřejného statku města Plzně bude zhruba 22,97 mil. Kč (46,6% ) a Divadlem J. K. Tyla bude zhruba 26,28 mil Kč (53,4%).

Součástí stavby je provedení betonové plochy základu pomníku gen. Pattona a přívod elektrické energie k němu (vlastní umělecké dílo – pomník gen. Pattona součástí zakázky není).

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 49.245.400,- Kč, přičemž je připravena žádost o její spolufinancování ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad.

Divadelní terasy

Zveřejněno: 12. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni