Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Dvacet sedm žadatelů o grant na podporu…

Dvacet sedm žadatelů o grant na podporu kulturní a umělecké činnosti si rozdělilo jeden milion korun

Dvacet sedm žadatelů o grant na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti si rozdělilo jeden milion korun

Jeden milion korun rozdělila Rada města Plzně na návrh komise kultury 27 žadatelům o grant na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti v roce 2013. Dvěma z nich, vzhledem k výši, musí dotaci schválit ještě zastupitelstvo.

Grant na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2013 vyhlásil Odbor kultury MMP na základě usnesení Rady města Plzně.

V rozpočtu pro něj byla vyčleněna finanční částka ve výši 1 000 000 Kč. Uzávěrka přijímání žádostí byla stanovena na 31. 10. 2012. K tomuto datu přijal odbor kultury 34 žádostí. V součtu všech žádostí dosáhla celková požadovaná finanční částka výše 2 801 820 Kč.

Přehled žadatelů, kteří grant obdrželi po schválení městskou radou, najdete v příloze článku. Zbývající dvě žádosti musí ještě schválit zastupitelstvo.

Přílohy

Zveřejněno: 11. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni