Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Konference představila výhody používání…

Konference představila výhody používání elektronických učebnic ve výuce

Konference představila výhody používání elektronických učebnic ve výuce

Foto: Z. Kubalová

Využívat elektronické učebnice ve výuce? Na tuto otázku hledali odpověď účastníci konference, kterou pro své kolegy zorganizovalo víceleté Gymnázium Františka Křižíka a která se konala pod záštitou primátora Martina Baxy. Projekt volně navazuje na výzkum Vzdělání 21 prováděný na šesti základních školách v posledních čtyřech letech, který byl zaměřený na srovnávání výuky v plně digitalizovaných třídách se standardními.

Informační a komunikační technologie jsou v dnešní době součástí přirozeného prostředí dětí mimo školu. Zavedení elektronických učebnic by jim umožnilo pracovat s těmito technologiemi i ve škole. Dovolují oživit didaktický proces například využitím audia a videa, animací pro výuku přírodovědných předmětů nebo krokových řešení příkladů v matematice. Gymnázium Františka Křižíka elektronické učebnice využívá a uspořádáním konference zdejší pedagogové umožnili kolegům z jiných škol seznámit se především s pozitivy této formy vyučování.

Zjistit efekt plně digitální výuky má výzkum na II. stupni české vzdělávací soustavy se zhruba tisíci respondenty. Výsledky analýzy mají být součástí veřejné diskuse o další strategii rozvoje českého školství v oblasti implementace informačních a komunikačních technologií.

Ukázku výuky s elektronickou učebnicí při hodině fyziky navštívil také primátor Martin Baxa.

Zveřejněno: 14. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni