Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Kreativní demokratická škola učí děti…

Kreativní demokratická škola učí děti pěstovat prostor

Kreativní demokratická škola učí děti pěstovat prostor

Celodenní konferencí vyvrcholí v úterý 19. března program „Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor“ pro žáky základních i středních škol v Plzni, do kterého se od loňského roku zapojilo celkem devět soutěžních týmů ze šesti plzeňských škol. 

Úkolem dětí bylo najít jeden problém ve veřejném prostoru, který jim přijde důležité řešit, a pokusit se o jeho nápravu. Objevovaly se náměty od špatně fungujících semaforů přes chybějící přechody až po neutěšenou podobu dětského hřiště. Vznikly konkrétní návrhy na osvětlení Lochotínského parku, zpříjemnění prostoru nástupišť na hlavním nádraží či projekt „Bezpečně na nákup“ zabývající se opravou chodníků.

„Vnímat veřejný prostor jako něco, na čem nám záleží a za co máme i my zodpovědnost, je zapotřebí již od dětství. Právě v tomto věku si utváříme hodnoty a učíme se přijímat aktivní nebo pasivní úlohu ve společnosti. My všichni můžeme měnit společné prostředí k lepšímu,“ vysvětluje Marek Sivák z týmu Plzeň 2015, který projekt spolu s Centrem pro komunitní práci západní Čechy připravuje.

Během konference v Domě hudby se uskuteční dopoledne série přednášek pro učitele a studenty pedagogiky. Odpoledne představí žáci svoje projekty odborné porotě, která vyhodnotí nejlepší nápady.

Bližší informace na www.verejnyprostorvplzni.cz/kds/konference

Zveřejněno: 7. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni