Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Magistrát postoupil žádost o prošetření…

Magistrát postoupil žádost o prošetření situace ohledně volebních lístků Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Podnět a žádost o prošetření situace ohledně volebních lístků magistrát postoupil Úřadu městského obvodu Plzeň 1

Magistrát města Plzně obdržel dne 9. ledna 2013 podání podepsané Janem Petříkem, zástupcem společnosti Amádeus Plzeň, nazvané „Podnět a žádost o prošetření situace ohledně volebních lístků pro místní referendum“. V tomto podání uvádí zástupce společnosti Amádeus Plzeň celkem pět jmen a příjmení osob, které jej měly ve dnech 7. a 8. ledna 2013 informovat o obdržení letáku, jež nabádá hlasující ke konkrétní odpovědi v rámci hlasování v místním referendu, společně s hlasovacími lístky pro volby prezidenta republiky v téže obálce určené pro roznos hlasovacích lístků.

Toto podání magistrát posoudil jako stížnost na organizačně technické zabezpečení voleb a jako takové ho postupuje Úřadu městského obvodu Plzeň 1, který je v souladu s ustanovením § 13 písm. e) zákona o volbě prezidenta republiky příslušným volebním orgánem.

Kopie přijatého podání byla rovněž zaslána na vyžádání Policii České republiky, která danou věc vyšetřuje na základě přípravným výborem místního referenda podaného trestního oznámení.

Magistrát města Plzně v dané věci opětovně sděluje své přesvědčení, že i kdyby se při šetření věci prokázalo, že došlo k výše popsanému jednání, nemůže to zpochybnit výsledek hlasování v místním referendu ani ve volbách prezidenta, jelikož takovým jednáním nebyl porušen zákon o místním referendu ani zákon o volbě prezidenta republiky.

Zveřejněno: 9. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni