Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Magistrát zajistí vydání občanských průkazů…

Magistrát zajistí vydání občanských průkazů v době konání voleb

Vydávání občanských průkazů ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro občany správního obvodu města Plzně

Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. dne 25. října 2013 v době od 14:00 do 21:30 hodin a dne 26. října 2013 v době od 08:00 do 13:30 hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně na náměstí Republiky 16 pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.

V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový občanský průkaz si můžou vyzvednout i lidé, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu města Plzně.

Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

Zveřejněno: 25. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni