Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Medaili Bernarda Bolzana získal profesor…

Medaili Bernarda Bolzana získal profesor Západočeské univerzity Pavel Drábek

Pavel DrábekČestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal na konci srpna na mezinárodní matematické konferenci Equadiff 13 v Praze profesor Pavel Drábek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Prestižní ocenění mu udělil předseda Akademie věd ČR za zásluhy o rozvoj matematických věd.

„Na Západočeské univerzitě mám celou řadu skvělých žáků a kolegů a je mi ctí s nimi tuto cenu pomyslně sdílet,“ říká ke svému ocenění Pavel Drábek. „Její udělení vnímám jako závazek dále pokračovat ve své práci a pomocí matematiky odhalovat pravdu o okolním světě. Každé takové odhalení je fantastické. Stále je co objevovat a stále je to pro mě skvělá zábava,“ říká Pavel Drábek.

Profesor Drábek působí v Plzni od roku 1978. Nejprve vyučoval matematiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické, od roku 1990 je vedoucím katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Ve své vědecké práci se zaměřuje na kvalitativní teorii nelineárních parciálních diferenciálních rovnic, na kterých je založena většina matematických modelů v inženýrství. Během své pedagogické a vědecké dráhy na Západočeské univerzitě vychoval řadu špičkových odborníků – za všechny jmenujme například docentku Gabrielu Holubovou, držitelku prestižního stipendia L´ORÉAL pro ženy ve vědě, docenta Petra Girga, držitele Humboldtova stipendia nebo doktora Petra Stehlíka oceněného Belgickou královskou akademií věd. Od roku 2003 je rovněž členem Učené společnosti ČR, která sdružuje významné vědce působící na českém území.

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana uděluje předseda Akademie věd ČR vynikajícím matematikům, kteří významně přispěli k rozvoji tohoto vědního oboru. Od roku 1962 ji obdrželo 43 předních českých i zahraničních matematiků.

Zveřejněno: 3. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni