Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město Plzeň změní zásady poskytování dotací…

Město Plzeň změní zásady poskytování dotací do sportu a tělovýchovy

Plzeňští radní se rozhodli změnit zásady pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v roce 2014. Vedou je k tomu změny ve vybavenosti místních sportovních zařízení, v systému financování sportovního prostředí ze strany státu a také nová legislativa. Změněná pravidla předloží ke schválení zastupitelstvu na listopadovém jednání.

„Zásady dávají jasná transparentní pravidla poskytování podpory sportu na území města. Vycházejí ze znalosti problémů, které se v této oblasti vyskytují a týkají se zejména zvyšujících se provozních nákladů, jež souvisejí s činností sportovních organizací na území města,“ uvádí Irena Rottová, radní pro školství, mládež, sport a životní prostředí.

Pro oblast sportu vznikla v Plzni v minulých letech řada materiálů, dosud ale nebyl zpracován celoměstský dokument, který by definoval přesná pravidla pro rozdělování dotací.

„V minulých letech byla finanční podpora pro sport a tělovýchovu rozdělována jednotlivým subjektům na základě žádosti, která byla projednána Komisí pro sport a mládež Rady města Plzně. Ta při návrhu přidělení dotace zohlednila zejména výši členské základny a podíl mládeže u jednotlivých žadatelů, úroveň sportovních činností a její význam pro město a také výši dotací v minulých letech. Navrženou částku pak schvalovaly orgány města,“ popisuje mechanismus poskytování finančních prostředků na podporu sportu vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu Eva Prokopová.

Od příštího roku se systém přidělování dotací, pokud jej schválí zastupitelé, změní. Roli bude hrát smysluplnost žádosti a reálnost požadované výše dotace, velikost členské základny, úroveň sportovní výkonnosti a náklady na provoz sportoviště.

„Cílem posouzení smysluplnosti žádosti je případné vyřazení požadavků, které ve svém účelu odporují vyhlášenému dotačnímu programu nebo nesplňují jeho podmínky. Žadatelé budou rozděleni do čtyř kategorií, a to sportovní subjekty důležité pro město, organizace provozující výkonnostní, rekreační a hobby sport, noví žadatelé a organizátoři významných sportovních akcí. Jednotlivé kategorie mají přidělena procenta objemu finančních prostředků,“ sděluje radní Rottová.

S největším objemem, 70procentním, se počítá pro druhou kategorii, kam spadají plzeňské tělovýchovné subjekty regionálního významu s největší členskou základnou a v součtu s největšími nároky na provozní náklady. „V první kategorii budou zařazeny kolektivy, jejichž výsledky v domácích a mezinárodních soutěžích významně propagují město a celý region. Jedná se zejména o účastníky nejvyšších republikových soutěží. Současně tady budou zařazeny kluby, ve kterých se dlouhodobě připravují medailisté z mistrovství světa, mistrovství Evropy, účastníci finále světových pohárů a olympijských her. Pro tuto kategorii se počítá s částkou ve výši 20 procent z celkového finančního objemu. Po pěti procentech získají kategorie ´noví žadatelé´ a ´organizátoři sportovních akcí´ pořádaných v Plzni nebo v regionu pro plzeňské občany. Tady navíc budou mít výhodu projekty s mezinárodní účastí, vícedenního charakteru a zejména akce organizované pro mládež do 23 let,“ doplňuje Eva Prokopová.

Ve zbývajících třech kritériích, ve kterých se hodnotí velikost členské základny, úroveň sportovní výkonnosti a náklady na provoz sportoviště, bude použit systém bodování.

V současné době se na území města nachází více než 160 sportovních zařízení, z toho 94 zařízení provozovaných sportovní organizací, 62 školních zařízení a čtyři zařízení provozovaná městským obvodem (jedná se o skateparky v Lochotínské ulici, Lochotínském parku, Malostranské ulici a Českém údolí). Samotné město prostřednictvím odboru správy infrastruktury provozuje fotbalový stadion Viktorie Plzeň, městský plavecký areál, halu Lokomotivy a hokejový stadion.

Zveřejněno: 17. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni