Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město si nechalo zpracovat studii řešení…

Město si nechalo zpracovat studii řešení území Skvrňanská – Domažlická – Na Jíkalce

Koncepční názor na řešení lokality přiléhající ke křižovatce ulic Skvrňanská a Domažlická získalo město územní studií, kterou si nechalo vypracovat autorským týmem ateliéru HAUSNER/SPĚVÁČEK. Studie se stane podkladem pro návrh nového Územního plánu města Plzně, jenž se v současné době zpracovává.

Studie stanovila základní principy využití území, členění na nezastavitelné a zastavitelné plochy a posoudila perspektivu dalšího rozvoje s ohledem především na zátopové území Vejprnického potoka a řeky Mže.

Hlavní myšlenkou je rehabilitace prostoru při ulici Skvrňanské a Vejprnické a možná dostavba je navržena tak, aby vznikla ucelená část bloku s městskou strukturou zástavby. Studie se soustředila na využití území podél řeky Mže a nivy Vejprnického potoka, kde jsou navrhovány jak volné pobytové louky, tak místa pro odpočinkové aktivity obyvatel. Rovněž obsahuje dopravní řešení napojení na stávající a navrhovanou komunikační síť, základní řešení inženýrských sítí a doporučenou etapizaci rozvoje zástavby.

Zveřejněno: 30. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni