Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město vyhlásí architektonicko-urbanistickou…

Město vyhlásí architektonicko-urbanistickou soutěž na řešení území pod bývalým Domem kultury Inwest

Zastupitelé odsouhlasili záměr uspořádat veřejnou ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž na řešení území, kde stál bývalý Dům kultury Inwest. Ta má být podkladem pro konkrétní kroky v územním plánování. Soutěží dále město získá názor na zástavbu celého území, posoudí rovněž všechny záměry a zohlední výsledek místního referenda. Do konce roku má úřad zpracovat definici pojmu „obchodní zařízení“ pro účely jejího následného použití v základních regulačních podmínkách a v územně plánovací dokumentaci a připravit všechny podklady a informace, které souvisí s předmětem uvedené soutěže, účelem a soutěžním úkolem.

Zveřejněno: 26. 4. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni