Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město zadá urbanisticko-architektonickou…

Město zadá urbanisticko-architektonickou studii na areál v Cukrovarské

Město si nechá zpracovat urbanisticko-architektonickou studii pro areál Cukrovarská formou takzvaného paralelního zadání. Soutěž spočívá ve dvou krocích: nejprve je zadáno zpracování jednoduché studie vyzvaným (předpoklad je třem autorům), kteří v ní prokáží svůj přístup k danému tématu. Na základě posouzení těchto jednoduchých studií odbornou komisí (zástupci ÚKRMP, SVSMP, KKR RMP, externích architektů) se podle předem daných a všem účastníkům známých odborných kritérií uskuteční výběr autora, který dopracuje celou studii do požadované podrobnosti. Výhodou této formy je možnost konzultace s autory přímo během zpracování, ujasňování si požadavků, názorů, atd. Jedná se o formu soutěže zcela v souladu s předpisy České komory architektů.

Zpracovatelé budou osloveni na základě zkušenosti a znalosti území či prokázání městotvorného přístupu k přestavbovým územím. Jedním z oslovených bude ateliér MIXURO, který řešil toto území v mezinárodní soutěži EUROPAN 8 v roce 2006.

Náklady na soutěž se pohybují ve výši cca 900 tis. Kč.

Přestavbové území Cukrovarská se nachází v blízkosti centra města ve východní části čtvrti Doudlevce v prostoru mezi řekou Radbuzou a Doudleveckou ulicí. Urbanisticko- architektonická studie by měla obsahovat zejména komplexní názor na zástavbu vymezeného území, návrh řešení charakteru dostavby jako živého polyfunkčního prostředí, návrh architektonického, objemového a provozního vztahu budov, definici veřejného prostoru, návrh základních principů dopravní obslužnosti, dopravy v klidu a napojení na inženýrské sítě, návrh etapizace zástavby a další.

Zveřejněno: 22. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni