Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Městská správa zdokonaluje varovný systém

Městská správa zdokonaluje varovný systém

Městská správa zdokonaluje varovný systém

Postupné zdokonalování varovného informačního systému patří mezi priority plzeňské městské správy

Varovný informační systém obyvatelstva zavádí město Plzeň postupně od roku 2002. Celkem disponuje 75 kusy bezdrátových hlásičů a šesti elektronickými sirénami. Jednotlivé koncové prvky jsou rovněž zachyceny v jednoduché přehledné mapě ve veřejně přístupném geografickém informačním systému. V minulém roce nechala městská správa vybudovat odbavovací pracoviště v Malesicích, letos počítá s rekonstrukcí v Liticích a připravuje úpravu stávajícího systému ve Lhotě.

„S budováním varovného informačního systému jsme začali bezprostředně po zkušenostech s katastrofální srpnovou povodní v roce 2002. Varování a vyrozumění obyvatel je totiž jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádné události,“ říká vedoucí odboru krizového řízení plzeňského magistrátu Petr Liška.

V současné době je na území Plzně v provozu mimo rozhlasů jednotlivých městských obvodů 75 bezdrátových hlásičů a šest elektronických sirén. „Signál vyslaný z vysílacího pracoviště pokrývá zejména ty části města, které jsou nejvíce ohroženy povodní, objekty, u nichž je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými látkami, a shromaždiště většího počtu osob,“ upřesňuje Petr Liška a dodává, že naposledy byl tento varovací systém využit při lednové povodni v roce 2011.

Město Plzeň buduje Varovný informační systém obyvatelstva 2002. Jde o moderní prvek komunikace, který splňuje předepsané technické požadavky kladené na koncové prvky varování. Přehled jejich umístění město od března letošního roku zveřejňuje na webové stránce http://gis.plzen.eu/uzemnisprava v sekci užitečné vrstvy. Rotační nebo elektronické sirény, bezdrátové hlásiče a rozhlasy tak najdou všechny odborné složky včetně zájemců z řad občanů v geografickém informačním systému na jednoduché přehledné mapě města, kterou s pracovníky odboru krizového řízení připravila Správa informačních technologií města Plzně. „Znázorněné jednotlivé prvky navíc obsahují základní informace, mezi kterými nechybí název, umístění, počet reproduktorů, pravděpodobný dosah slyšitelnosti nebo způsob ovládání,“ doplňuje Petr Liška.

Nové odbavovací pracoviště varovného informačního systému získal loni městský obvod Malesice. Jeho pořízení stálo 440 tisíc korun. „Součástí je sedm bezdrátových hlásičů, které pokrývají signálem lokality nejvíce ohrožené povodní,“ říká Petr Liška.

V letošním roce připravují pracovníci odboru krizového řízení rekonstrukci varovacího systému v Liticích za zhruba 200 tisíc korun. Zároveň posuzují technické podmínky pro úpravu stávajícího vyrozumívacího zařízení v městském obvodu Lhota.

Zveřejněno: 5. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni