Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Muzeum církevního umění získá cennou…

Muzeum církevního umění získá cennou středověkou sochu

Plastika sv. Sebastiana z let 1520 – 1530Od dnešního dne (22. 1. 2013) má Západočeské muzeum v Plzni ve svých sbírkách dílo mimořádné hodnoty – dřevěnou polychromovanou plastiku sv. Sebastiana z let 1520 – 1530. Sv. Sebastian patří v Čechách k méně známým světcům. Jméno má původ v řečtině a znamená vznešený, důstojný úcty. Je uctíván jako patron vojáků, střelců, hrnčířů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím.

Plastika sv. Sebastiana byla do 80. let minulého století umístěna v kostele sv. Ducha ve Stráži u Tachova, i když původně nepatřila k jeho inventáři. Odtud byla odcizena. Její koupi v 90. letech odmítla z finančních důvodů Národní galerie. Na základě společného jednání mezi Biskupstvím plzeňským a Západočeským muzeem v Plzni se na sklonku loňského roku podařilo sochu zakoupit do sbírek muzea. Po letech se tak toto významné dílo pozdního středověku plzeňského regionu dostává zpět do místa svého vzniku a po nezbytných zásazích restaurátorů bude od dubna vystaveno v Muzeu církevního umění Plzeňské diecéze. Socha je zapsána ve státním seznamu movitých kulturních památek.

 

Zveřejněno: 22. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni