Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na hřbitově U Všech svatých se upravuje…

Na hřbitově U Všech svatých se upravuje bezprostřední okolí kostela

Na hřbitově U Všech svatých se upravuje bezprostřední okolí kostelaHřbitov U Všech svatých v části Roudná se opravuje od poloviny devadesátých let. Na konci minulého roku byla zahájena úprava bezprostředního okolí kostela. Má být dokončena letos na jaře. Postupnou obnovu celého prostoru, která si dosud vyžádala finanční prostředky ve výši 12,5 milionu korun, zajišťuje oddělení urbanistické zeleně Správy veřejného statku města Plzně.

„Hřbitov ještě zdaleka nezískal podobu, kterou si zaslouží. Dlouhá léta bez dostatečné údržby se na této lokalitě podepsala a jeho navrácení obyvatelům Plzně vyžaduje nemalé finanční prostředky,“ říká Hana Hrdličková z oddělení urbanistické zeleně. „Nyní upravujeme nejbližší okolí kostela, které navazuje na odizolování vlastní stavby provedené dříve církví. Chceme od zdí kostela odvést veškeré dešťové vody,“ sděluje Hrdličková. Současně se v místě terénních úprav provádí archeologický průzkum.

U kostela vynikají dvě nedávno opravené hrobky. „Bylo nutné je vyčistit nejen zvenku, ale i jejich podzemní části, které ukrývaly letitý odpad,“ připomíná Hana Hrdličková.

Dosud se podařilo opravit hřbitovní zeď včetně přiléhajících hrobek a márnici. Zrestauroval se centrální kříž. Došlo rovněž k sanaci hlavní aleje a úpravě dřevin. Zároveň byly v rámci běžné údržby celého areálu postupně odstraněny nevhodné porosty a pravidelnými sečemi zvýrazněny cesty v křížové dispozici. Už nyní je možné hřbitov navštívit, a to především při akcích, které se v kostele příležitostně konají. Pravidelné otevírání pro veřejnost ale bude zahájeno až po dokončení všech úprav, které jsou úzce spojeny s finančními možnostmi města.

Mikulášský hřbitov je mnohými označován za plzeňský Slavín. Podle architekty Anny Hostičkové lze za druhé takové místo určitě pokládat hřbitov U Všech svatých. „Svého významu se toto místo dočkalo v 19. století, zejména od 80. let,“ říká Hana Hrdličková a upozorňuje na osobnosti, které zde byly pohřbeny. Například zakladatel Sokola v Plzni arciděkan František Herold, Tomáš Cimrhanzl, který téměř 25 let vedl plzeňskou obecnou knihovnu, nebo Jindřich Mikolecký, člen obecního zastupitelstva, jenž se zasloužil o rozvoj Škodovky a jehož zásluhou byla také vystavěna městská vodárna. Hrobky zde mají také významné měšťanské rodiny, mezi nimi Klotzova, které patřila známá cihelna, nebo rodina Rohrerova. Ta se zasloužila o výsadbu veřejného sadu v místech za dnešní Kollárovou ulicí.

V roce 1904 byl hřbitov úředně zrušen. Později pustl a stal se cílem vandalů. Od roku 1974 zásluhou nezištných lidí z dobrovolného spolku, kteří zde odvedli úctyhodný kus práce, se prostor hřbitova začal vracet do své původní podoby včetně kostela Všech svatých.

Hřbitov U Všech svatých byl pod Správou hřbitovů a krematorií města Plzně do roku 1998. V současné době se o něj stará Správa veřejného statku.

Zveřejněno: 14. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni