Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Na podzim by měl být znám provozovatel…

Na podzim by měl být znám provozovatel Měšťanské besedy

Měšťanská beseda v Kopeckého sadech v Plzni

Do 15. května vypíše město veřejnou zakázku na zajišťování kulturních služeb v objektu Měšťanská beseda v Plzni a současně nájem objektu formou otevřeného řízení. V návrhu smlouvy, která obsahuje podmínky provozování a která byla předložena radě, jsou zakotveny kromě jiného takové povinnosti, které zaváží budoucího provozovatele Besedy k důstojnému využívání všech prostor objektu. Hlavním kritériem bude rozšíření a zkvalitnění nabídky akcí v Besedě a rezolutní vyloučení pořádání akcí, které by svým charakterem narušovaly důstojný ráz Měšťanské besedy jako nejreprezentativnějších kulturně společenských prostor města Plzně.

Požadavky města Plzně týkající se provozu prostor stávající kavárny jsou specifikovány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to na základě usnesení Komise pro nakládání s majetkem RMP, která dne 14. 3. 2013 souhlasila se záměrem realizace veřejné zakázky a zohledněním nabídnutého řešení provozu kavárny/restaurace v rámci hodnotících kritérií zadávací dokumentace.

Pro podávání nabídek je stanoven termín 1. 8. 2013, do konce srpna by měla rada města vybrat nejlepšího uchazeče

Zveřejněno: 2. 5. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni