Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nákup elektrické energie chce město…

Nákup elektrické energie chce město realizovat prostřednictvím obchodování na komoditní burze

Na období 2014 až 2016 chce město Plzeň uzavřít smlouvu na nákup elektrické energie s vybraným uchazečem vzešlým z obchodování na komoditní burze. Rada města schválila zadání veřejné zakázky pro magistrát, městské obvody, městské příspěvkové organizace a městské obchodní společnosti, které o společný postup při výběru dodavatele elektrické energie projevily zájem.

Samotný nákup silové složky maloodběrů elektrické energie bude realizován v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to na Českomoravské komoditní burze Kladno, a.s. formou jednacího řízení bez uveřejnění. Při nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze bude zastupovat město Plzeň jako centrálního zadavatele vybraný dohodce, který může obchodovat na komoditní burze a je osobou oprávněnou uzavírat burzovní obchody dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.

Cenu silové části elektrické energie u všech jejích dodavatelů určují dva základní faktory. Jednak je jím cena elektřiny, za niž je tato obchodována na Pražské energetické burze, a jelikož tato komodita je na burze obchodována v eurech, je druhým určujícím faktorem ceny kurz koruny vůči euru. Stávající cenová úroveň elektřiny, za niž je tato obchodována na Pražské energetické burze, je v současné době na historickém minimu. Kurz koruny vůči euru v současné době je na průměrné až lehce nadprůměrné úrovni. V celkovém výsledku lze konstatovat, že nyní je pro nákup elektrické energie příznivé období, a proto se navrhuje uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na tři roky, tj. na období 2014 až 2016.

Výhodou vypsání veřejné zakázky je předpoklad nižší jednotkové ceny za silovou elektřinu a vyplývající cenová úspora (odhadem 4 mil. Kč oproti cenové úrovni letošního roku) a také transparentnost a nezpochybnitelnost tohoto postupu.

Podobné zadání veřejné zakázky schválila rada města v polovině minulého roku na centrální nákup zemního plynu pro letošní a příští rok. Tento způsob nákupu se osvědčil a došlo k úspoře zhruba 5 milionů korun.

Zveřejněno: 30. 5. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni