Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Některé bytové jednotky nabízí město k…

Některé bytové jednotky nabízí město k pronájmu přes vlastní realitní portál

Město Plzeň zřídilo realitní portál http://byty.plzen.eu. Nabízí na něm pronájem bytů v domech s koeficientem 1. Vedle tradičních úředních desek a vývěsek je portál dalším možným zdrojem informací pro budoucí nájemce. Lidé mohou také nově podávat přihlášku elektronicky.

Zveřejňování informací o nabídkách nájemních bytů na speciálně zřízeném webu má především zlepšit služby občanům. „Prostředí webu nabízí širší škálu možností pro prezentaci informací k jednotlivým bytům, a to včetně fotografií, které mohou do detailu přiblížit, jak bytová jednotka vypadá,“ sděluje vedoucí bytového odboru magistrátu Zdeněk Švarc.

Město zde nabízí byty v domech, které má ve svém majetku a jsou označeny koeficientem číslo 1. Přidělením koeficientů rozděluje magistrát domy podle stavu budov a atraktivity lokality, ve které se nachází. „Byty zveřejněné na městském realitním portálu jsou určeny pro občany k řešení jejich bytové situace,“ říká Zdeněk Švarc a zároveň připomíná tři z důležitých podmínek pro zájemce: „Občan, který má zájem o pronájem, si musí řádně plnit své povinnosti vůči městu, což znamená, že u něho nemá žádný dluh, je minimálně půl roku zaměstnán či minimálně rok podniká a nesmí být rovněž trestán pro úmyslný trestný čin.“

Bytový odbor na portálu zveřejňuje nabídky na pronájem bytových jednotek o podlahové ploše do 90 metrů čtverečních nebo v nové zástavbě lokality Sylván. Postupně přibydou byty s výměrou nad 90 metrů čtverečních.

Dosud bylo možné projevit zájem o byt podáním přihlášky v papírové formě. Prostřednictvím realitního portálu je možné se přihlásit i elektronicky. „Datum uzávěrky přihlášek je vždy součástí zveřejněného záměru a je nutné ho dodržet,“ upozorňuje Zdeněk Švarc.

Podané přihlášky jsou posuzovány na základě celé řady kritérií a následně bodově ohodnoceny. Kromě toho, že účastník nesmí mít u města pohledávky po lhůtě splatnosti a musí mít čistý trestní rejstřík, musí být také zaměstnán, nebo musí pobírat starobní či invalidní důchod s určitou minimální hranicí, hrají roli při vyhodnocování přihlášek i další ukazatele. Jde například o přiměřenost měsíčního příjmu účastníka nebo dobu trvání zaměstnání. Nájem je uzavírán na dobu určitou, a to v rozmezí šesti až jedenácti měsíců. „Pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti, nájemní vztah je mu automaticky prodlužován vždy o šest měsíců,“ dodává Zdeněk Švarc.

V současné době má město Plzeň v majetku 3 515 bytů, jež spravuje společnost Obytná zóna Sylván.

Zveřejněno: 28. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni