Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nová data chce získat město v oblasti…

Nová data chce získat město v oblasti návykových látek, rizikového chování a volnočasových aktivit školní mládeže

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality nechá vypracovat srovnávací studii ke Školní dotazníkové studii o návykových látkách, rizikovém chování a volnočasových aktivitách vyhotovenou v roce 2008. Chce získat nová data především pro realizaci Protidrogového plánu města Plzně na období 2013 – 2015, kde je jednou z priorit specifická prevence na školách. Studie z roku 2008 byla především zaměřena na užívání návykových látek včetně zajištění preferencí volnočasových aktivit žáků základních, středních škol a odborných učilišť, a to včetně zjištění vědomostí v trestně-právní oblasti. Celkem bylo osloveno 1401 žáků ze 64 tříd.

Předpokládaná cena výše studie se bude pohybovat zhruba od 250 do 350 tisíc korun.

Zveřejněno: 27. 6. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni