Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nová publikace mapuje plzeňskou architekturu

Nová publikace mapuje plzeňskou architekturu

Nová publikace mapuje plzeňskou architekturu

Ilustrační obrázek

Město Plzeň vydalo publikaci o architektuře. Představuje první snahu o zmapování architektonického fondu Plzně z období více než posledních dvou staletí. Je dílem kolektivu autorů a vzniknout mohla díky finančním prostředkům z Evropské unie. Pro širokou veřejnost bude kniha s texty v češtině a angličtině k dispozici v knihovnách Plzeňského kraje a ve vybraných odborných knihovnách v České republice.

„Publikací chceme upozornit občany i návštěvníky na architektonické skvosty Plzně a také je zavést na místa, která jsou stranou naší pozornosti. Odvedenou práci kolektivu autorů pod vedením architekta Petra Domanického jistě ocení i odborná veřejnost,“ říká primátor Martin Baxa.

Vydaný Průvodce architekturou města od počátku 19. století do současnosti je rozdělen do dvou základních částí. První je věnována urbanistickému a architektonickému vývoji do roku 1800 a od roku 1801 až do současnosti. Druhá část obsahuje 255 hesel, která zahrnují jednotlivé stavby a soubory budov z období moderního rozvoje. Celkem sedm oddílů sleduje části města včetně připojených obcí. Hesla zahrnují kromě tradiční městské architektury také technické stavby, interiéry, parky a lidovou architekturu.

„Plzeň je dnes souborem jednotlivých pozoruhodných staveb a míst, ať už historických nebo současných. Byl bych rád, kdyby kniha napomohla většímu zájmu o tyto hodnoty a spolu s tím i rehabilitaci veřejného prostoru, který se nachází mezi těmito objekty,“ uvádí v úvodu publikace plzeňský architekt Petr Domanický.

Publikace je unikátní tím, že je první takovou knihou vydanou v Plzni. „Nebylo možné koncepčně ani výběrem hesel navázat na žádnou starší předlohu. Museli jsme obojí stanovit zcela nově,“ podotýká Petr Domanický. V knize je vidět zřejmá snaha o zařazení staveb od německy mluvících architektů, což se v odborné literatuře dosud prakticky neobjevovalo. „Stejně tak upozorňujeme na jména dalších téměř zapomenutých osobností v místní architektuře,“ sděluje Domanický.

Při přípravě knihy využili autoři nejnovější poznatky o vývoji města, ale i některých objektů a areálů, které zatím nebyly v mnoha případech publikovány. Kromě současných fotografií Radovana Kodery jsou zde zveřejněny unikátní historické snímky především ze sbírek Západočeského muzea, městského archivu, ale také oblastního archivu a ze sbírek soukromých. Zajímavá je grafická úprava publikace. Využívá barevného členění pro jednotlivé kapitoly.

„Průvodce zdaleka není dokonalý. Je ale základním kamenem, na kterém můžeme dál stavět,“ konstatuje Petr Domanický.

Kolektiv tvůrců publikace tvoří Tomáš Bernhardt, Pavel Domanický, Petr Domanický, Karel Foud, Jiří Jelen, Jan Mergl a Veronika Zelinková. Její příprava propojila činnosti několika významných institucí, a to Západočeské galerie, Západočeského muzea, Národního památkového ústavu, Státního oblastního archivu a Archivu města Plzně. Autorem grafické úpravy je Jan Dienstbier, texty do angličtiny přeložila Radka Šmídová.

Vydání knihy umožnily finanční prostředky z Regionálního operačního programu Jihozápad, který podpořil projekt s názvem Plzeň – výtvarná, Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Odbor prezentace a marketingu magistrátu průvodce představí na propagačních akcích města a veletrzích cestovního ruchu. Pro širokou veřejnost bude k dispozici v knihovnách Plzeňského kraje a vybraných odborných knihovnách v České republice. Za 876 tisíc korun bylo vydáno pět tisíc výtisků.

Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 4. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni