Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Nové expozice v Západočeském muzeu seznamují…

Nové expozice v Západočeském muzeu seznamují s historií Plzeňského kraje

Nové expozice historie v Západočeském muzeu.

Foto: Radovan Kodera

Dvě nové expozice se stanou v letošní turistické sezoně největší atrakcí Západočeského muzea v Plzni. Nabízejí zcela nový pohled na dějiny území dnešního Plzeňského kraje. Jejich slavnostní otevření se uskutečnilo ve čtvrtek 18.dubna, od zítřka si je mohou prohlédnout návštěvníci.

„V expozici Archeologie jsou představeny artefakty získané do sbírek muzea během více než 130 let archeologických výzkumů. Jsou zde takové unikáty jako bronzový štít z plzeňské Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů,“ uvádí mluvčí muzea Romana Němečková. Návštěvníci zde mají možnost vyzkoušet si v praxi tkaní na vertikálním stavu a zpracování obilí kamennými drtidly a žernovem.

Nové expozice archeologie v Západočeském muzeu.

Expozice nazvaná Historie seznamuje nejen s významnými událostmi uplynulých století, ale také s hmotnými doklady minulosti, především předměty každodenní potřeby. Je zde možné zhlédnout projekci 3D rekonstrukce přemyslovského mocenského centra Staré Plzně i porovnat rozdíl mezi bydlením ve středověké vesnické dymné jizbě a městské světnici s kachlovými kamny a černou kuchyní. Návštěvníky zaujme replika tiskařského lisu, která odkazuje na počátky knihtisku v Plzni. Za pozornost stojí také unikátní archeologické nálezy z Plzně, jako jsou středověká zrcadla, sáňky, prubířské kameny, kolekce gotických a renesančních skleněných nádob, militaria z období husitství a třicetileté války, cechovní truhlice nebo mučicí nástroje. Závěr expozice tvoří netradičně pojatý mincovní kabinet.

Řadu dalších informací mohou zájemci dohledat v dotykových infopointech. Připraveny jsou také doplňkové programy pro děti. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Nové expozice vznikaly čtyři roky. Projekt za zhruba 28 milionů korun finančně podpořila Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj ROP jihozápad.

Více informací www.zcm.cz

Zveřejněno: 18. 4. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni