Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova…

Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova filtrace, má od ledna nového nájemce

Ilustrační foto

Objekt v areálu úpravny vody na Homolce, kde se nachází systém Puech-Chabalovy filtrace, využívá od 1. ledna 2013 občanské sdružení Chabal k chovu ryb. Město tak po dlouhých letech našlo vhodný způsob využití této technické památky při minimalizaci finančních prostředků na její rekonstrukci.

Puech-Chabalova filtrace byla plzeňskou vodárnou provozována až do roku 1997. „Tehdy přestala být v rámci procesu úpravy vody využívána,“ upřesňuje technický náměstek primátora Petr Rund.

Významným segmentem a také nedílnou součástí technologie je rozsáhlá budova tvořená třemi trakty, jejíž architektonickou úpravu navrhl architekt Hanuš Zápal. „Nalézt využití pro tuto technickou památku bylo velmi problematické, a to nejen z důvodu specifičnosti této stavby, ale i proto, že se nachází uvnitř areálu úpravny vody na Homolce,“ vysvětluje náměstek a zároveň uvádí, že úřad prověřoval různé varianty, jak budovu využít i ve spolupráci se soukromým sektorem. V úvahu připadalo například muzeum historických vozidel nebo wellnes centrum. Žádný z těchto záměrů ale realizován nebyl.

Na začátku roku 2011 začalo město s ohledem na původní charakter objektu prověřovat možnost umístit do něj chov ryb. „Oslovili jsme rybářské spolky, svazy a sdružení v Plzeňském kraji a zjišťovali jejich zájem. Nakonec jsme se dohodli s nově založeným občanským sdružením  Chabal,“ sděluje Petr Rund. Nájemní smlouva s předem danými podmínkami byla uzavřena
31. prosince minulého roku. Předmětem nájmu je objekt Puech-Chabalovy filtrace s plochou 7 620 čtverečních metrů za 257 250 korun ročně.

„Po několika neúspěšných pokusech se nám pro tento historicky cenný objekt podařilo najít smysluplné využití, které do určité míry i nadále zachová vlastní charakter a funkci stavby. I když se dosud prováděla údržba, odstraňovala především havarijní stav konstrukcí. Nyní je zajištěna péče pravidelná,“ konstatuje náměstek Rund.

Budova, v níž je umístěna Puech-Chabalovy filtrace, byla dokončena v roce 1926. Od té doby se v ní technologicky upravovala pitná voda formou pískovcové filtrace, v Čechách tato úprava používána pouze v Plzni a v Praze. Rozsáhlý objekt tvořený třemi trakty byl architektonicky upraven na návrh Hanuše Zápala. Od roku 1994 není v rámci procesu úpravy vody využíván. Je významnou technickou památkou.

Zveřejněno: 28. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni