Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plakáty studentů Zámečku upozorňují na…

Plakáty studentů Zámečku upozorňují na závažné společenské problémy

Studenti ze Zámečku vystavují kolekci sociálních plakátů

Kolekci sociálních plakátů vystavují ve Smetanových sadech studenti střední umělecké školy Zámeček. Výstava vznikla za podpory odboru bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, který se snaží různými aktivitami upozorňovat společnost na závažná témata dnešní doby.

„Úkolem sociálních plakátů je upozornit na aktuální problémy společnosti a působit tak v rámci prevence sociálně patologických jevů. Autoři, v tomto případě studenti střední školy jsou při vytváření plakátu do dané tématiky vtaženi. Tvůrčím procesem docházejí k hlubšímu poznání závažných společenských problémů,“ uvádí Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

Část výstavy „(NE)bezpečí očima náctiletých“ je zaměřená na problematiku AIDS, kterou studenti 3. a 4. ročníků zpracovávají každým rokem v rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS. Další část kolekce vytvořili v rámci maturitních prací, kdy je téma zpracováno výhradně typograficky, což znamená, že je vyjádřeno formou graficky zpracovaného slova.

Výstava je umístěna ve Smetanových sadech

Zveřejněno: 11. 7. 2013, Kubalová Zdeňka

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni