Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň požádá o dotaci na vybudování…

Plzeň požádá o dotaci na vybudování cyklistické stezky podél Karlovarské třídy

Plzeň požádá o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování cyklistické stezky podél Karlovarské třídy

Stezka je navržena v místě stávajícího chodníku a rabátka. Pás pro cyklisty má šířku 2,0 m a asfaltový povrch, chodník má proměnnou šířku 1,9 – 2,2 m a také asfaltový povrch. Pás pro cyklisty je navržen téměř v celé délce nové stezky od chodníku oddělený zeleným pásem šířky 1,6 až 2,3 m s výsadbou stromů. V úsecích, kde pás pro cyklisty přiléhá k chodníku, je od něho oddělen hmatným pásem šířky 0,3 m.  Délka nové stezky pro chodce a cyklisty je 230 m. Je součástí existující stezky pro chodce a cyklisty, která začíná v centru města, vede podél Karlovarské třídy a Studentské ulice, kde na ni má na hranici města navázat vyprojektovaná stezka pro cyklisty do obce Chotíkov (akci připravuje obec Chotíkov). Na opravu úseku „Rondel“ získalo město v roce 2010 dotaci ze SFDI, úsek mezi křižovatkami s Lidickou ul. a ul. Na Chmelnicích byl realizován v rámci rozsáhlé rekonstrukce celého uličního profilu (investory bylo Ředitelství silnic a dálnic a město Plzeň), úsek nad ul. Na Chmelnicích byl realizován v rámci stavebních úprav jednotlivých křižovatek a mezilehlé úseky z provozního rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně.

Stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Karlovarské třídy je vedena podél silnice I. třídy  I/20. Jedná se o pětipruhovou směrově rozdělenou komunikaci se zvýšeným tramvajovým pásem. Ve směru do centra jsou dva jízdní pruhy, ve směru z centra (tj. podél stezky) tři jízdní a následně čtyři řadicí pruhy. Vzhledem k vysoké intenzitě motorové dopravy je jízda cyklistů po této komunikaci zcela nevhodná.

Stavba má vydané stavební povolení, které nabylo právní moci dne 6. 12. 2011.

Náklady akce „Stezka pro chodce a cyklisty Karlovarská“ vč. DPH jsou předběžně odhadnuty takto:

celkové rozpočtové náklady stavby2 375 tis. Kč
uznatelné náklady944 tis. Kč
dotace (až 65% z uznatelných nákladů akce)613 tis. Kč
vlastní zdroje1 762 tis. Kč

- v případě přidělení dotace bude hrazeno z rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – komunikace pro rok 2013.

Zveřejněno: 14. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni