Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň se přihlásila k vyhlášenému programu…

Plzeň se přihlásila k vyhlášenému programu Rok české hudby 2014

Kulturní aktivity spojené s prezentací hudební produkce a města Plzně v roce 2014 budou zaměřené na Ministerstvem kultury vyhlášený program Rok české hudby 2014 – tvořivost a spolupráce.

Rok české hudby je mimořádnou kulturní událostí, která již od roku 1924 připomíná výročí významných osobností české hudby, mimo jiné Bedřicha Smetany (1824-1884), Antonína Dvořáka (1841-1904) a Leoše Janáčka (1854-1928). Koná se každých 10 let (vždy roky zakončené na číslici 4). Například v roce 2004 bylo do programu zapojeno množství projektů různých žánrů, ale významná byla také účast špičkových profesionálů, amatérů a škol. Prezentace české hudby se  uskutečnila ve 40 zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky a Asie. U projektů byl kladen důraz na uměleckou a interpretační kvalitu, která obstojí v mezinárodní konkurenci, zřejmě proto bylo více než 90 % projektů z oblasti klasické hudby a jazzu.

Pro rok 2014 je Ministerstvem kultury vyhlášen program „Rok české hudby 2014 – tvořivost a spolupráce“, v rámci kterého bude realizován komplexní projekt s cílem podpořit oslavu významných hudebních výročí roku 2014 a vytvořit mimořádnou kulturní událost.

Program počítá s výrazným nárůstem projektů folklorních tradic, které získávají stále větší mezinárodní ohlas.

V Plzni se Rok české hudby 2014 promítne nejen v dotačním systému podpory kulturních aktivit v rámci jednoletých projektů, ale také v programové skladbě činnosti jednotlivých kulturních organizací a v celkové prezentaci celého programu.

Vyhlášení programu „Rok české hudby 2014 v Plzni“ umožní obohatit a oživit kulturní aktivity v Plzni, ale také posílit kredit plzeňských hudebních institucí v celorepublikovém měřítku, prezentovat město Plzeň jako kulturní centrum regionu a být součástí programu, který bude využíván jako nositel „značky“ České republiky v zahraničí.

Plzeň je kulturním centrem Plzeňského kraje a je známa bohatou hudební tradicí. Narodila se zde a pobývala řada významných českých skladatelů a interpretů z oblasti hudební kultury, např. Bedřich Smetana (190. výročí narození a 130. výročí úmrtí), Antonín Dvořák (110. výročí úmrtí) a představitel české hudební avantgardy Emil František Burian (110. výročí narození a 55. výročí úmrtí). Kromě těchto významných osobností v Plzni také působili: renesanční skladatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (450. výročí narození), český skladatel Josef Bohuslav Foerster (155. výročí narození) a světově proslulý skladatel a dirigent Rafael Kubelík (100. výročí narození). V roce 2014 mají výročí další významní skladatelé a interpreti např. Josef Suk (140. výročí narození), Leoš Janáček (160. výročí narození), Bohuslav Martinů (55. výročí úmrtí), Jan Dismas Zelenka (335. výročí narození), Petr Eben (85. výročí narození), Jiří Šlitr (90. výročí narození) aj.

V Plzni působí řada hudebních těles a organizací, např. Plzeňská filharmonie, která v roce 2014 slaví výročí 80 let vzniku a již se zapojila do programu Roku české hudby v rámci koncertní sezóny 2013/2014, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Západočeské hudební centrum aj., mnoho souborů a sborů (Plzeňský dětský sbor, Dívčí akademický sbor, Česká píseň atd.) a dalších těles. V roce 2014 proběhne hudební festival Smetanovské dny, Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž, festival Jazz bez hranic. Mezinárodní folklorní festival CIOFF aj.

Koordinačním centrem programu „Rok české hudby 2014 v Plzni“ bude Odbor kultury Magistrátu města Plzně, který v současné době jedná o zapojení města Plzně, jako jednoho z hlavních partnerů celostátního projektu, s Institutem umění - Divadelním ústavem a dalšími subjekty, např. společností Plzeň 2015.

Zveřejněno: 28. 6. 2013, Kubalová Zdeňka

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni