Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeň se připojila k Přátelským místům

Plzeň se připojila k Přátelským místům

Plzeň se připojila k Přátelským místům

Magistrát města Plzně získal titul Přátelské místo a zařadil se tak k dalším jedenácti místům národní sítě certifikovaných pracovišť a služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy zdravotního omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Certifikát vydává Český červený kříž, který je garantem projektu.

„Do vzdělávacího programu jsme se přihlásili, protože naším záměrem bylo rozšířit služby úřadu pro handicapované občany,“ vysvětluje Petr Triner, ředitel úřadu správních agend. „Proškoleni byli zaměstnanci různých pracovišť, kteří nejčastěji mohou s handicapovanými občany a seniory jednat. Jsou připraveni kvalifikovaně a na partnerské úrovni komunikovat,“ doplňuje ředitel.

Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory. „V praxi poznají klienti standard nabízených služeb díky logu Přátelské místo. V Plzni jím budou označena pracoviště v budovách magistrátu na náměstí Republiky 1 a 16, Kopeckého sady 11 a 13, Martinská 2, Škroupova 4, 5 a 7, Tylova 36 a Koterovská 162,“ upozorňuje Petr Triner.

Plzeň se připojila k Přátelským místůmPřátelská místa jsou projektem Českého červeného kříže, který garantuje a realizuje na celém území republiky Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit síť certifikovaných poskytovatelů služeb. Na základě speciálního školení získá personál užitečné teoretické informace a především praktické dovednosti pro svoji práci. Zároveň bude na vysoké úrovni schopen nabídnout služby i lidem s různými typy omezení nebo znevýhodnění tak, aby nevznikly obavy, problémy nebo překážky ani na straně poskytovatele, ani na straně klienta.

Zveřejněno: 17. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni