Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňané se zajímají o veřejný prostor

Plzeňané se zajímají o veřejný prostor

Foto ze setkání na téma Pěstuj prostor

První kolo otevřené výzvy pro malé změny v plzeňském prostoru s názvem Pěstuj prostor vyvolalo obrovský zájem veřejnosti. Do programu, který je součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, poslali lidé celkem 83 námětů. Většina z nich se týkala zlepšení konkrétního místa, z toho nejvíce zastoupenou oblastí bylo centrum města. V kategorii Schody pro Plzeň porota vybrala tři nejlepší návrhy. Dalších pět jich ocenila ve druhé kategorii Obecný podnět.

V kategorii Schody pro Plzeň porota zohlednila přání občanů a vybrala schody u divadla. Šikmá rampa by se tak mohla doplnit o pobytovou schodovou část. Další vítězný námět s názvem Schody do vody navrhuje zpřístupnit řeku u papírenské lávky. Trojici uzavírá podnět Schody ke kapličce v Kotíkovské ulici. „Představuje výborný malý komunitní projekt, vhodný k rychlé realizaci například prostřednictvím workcampu se zahraničními dobrovolníky, který společnost Plzeň 2015 plánuje uskutečnit letos v létě,“ říká Marek Sivák, hlavní organizátor programu.

Foto ze setkání na téma Pěstuj prostor

Fotografie: Z. Kubalová

Celkem 71 podnětů, které porota posuzovala v kategorii Obecný podnět, představilo širokou škálu plzeňských témat, jež v souvislosti s veřejným prostorem lidi zajímají. Řešení náplavky, vytipování míst pro venkovní plastiky, přechody pro chodce nebo kontejnery na odpad se objevily v řadě originálních námětů k řešení.

„Subtilní nápad a komorní místo mají velkou hodnotu,“ říká Jiří Sulženko, jeden z porotců, v souvislosti s oceněným projektem Zapomenutá zahrada u vysokoškolských kolejí. Porota jej vybrala jako příklad snadno a rychle realizovatelného projektu s velkým potenciálem. Dalším nápaditým podnětem je Most lidem a dětem, který se zabývá otázkou vnímání veřejného prostoru z pohledu dítěte. Moderní a pozitivní reakcí na nepořádek ve veřejném prostoru je další ohodnocený projekt Guerilla Gardening, který navrhuje osázet zanedbanou plochu trávníkem a který stejně jako předchozí dva představuje možnost okamžité realizace, a to zábavně, překvapivě a levně. Téma Guerilla Gardening je navíc předmětem zájmu i Správy veřejného statku a podle Hany Hrdličkové představuje zajímavou možnost spolupráce.

Poslední dva oceněné projekty se věnují nádraží a řekám. Podnět I čekání může být příjemné poukazuje na nutnost řešit prostor před hlavním nádražím, jímž denně prochází stovky lidí. Druhý projekt, který získal největší počet hlasů od veřejnosti, je Obnova plovárny na Radbuze. Porota jej vybrala jako nejpřesvědčivější koncept zastupující přání obyvatel a navíc je spojený s plzeňskými řekami.

„Ambicí dalšího ročníku má být prohlubování spolupráce s organizacemi města a učinit z ní stabilnější platformu pro účast občanů ve správě veřejného prostoru,“ uvedl Marek Sivák.

Zveřejněno: 27. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni