Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňané si připomněli osobnost T. G.…

Plzeňané si připomněli osobnost T. G. Masaryka

Plzeňané si připomněli osobnost T. G. MasarykaProslovy a položením květin u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka si 7. března 2013 zástupci města a kraje společně s Plzeňany připomněli výjimečnou osobnost československých dějin, politika, státníka, pedagoga a filozofa Tomáše G. Masaryka.

„…. Jistě se historikové mohou dodnes přít, co všechno mohl Masaryk udělat lépe, zda mohl přispět při vzniku a budování Československa k vhodnějšímu řešení národnostních otázek, zda mohl účinněji přispět k lepšímu stavu tehdejší politické scény. Dokonce se objevují názory, zdali vůbec bylo vhodné tak razantním způsobem se zasadit o rozpad Rakouska-Uherska.

To vše jsou samozřejmě legitimní otázky a odpovědi na ně je nutné hledat už jen pro naše sebepoučení. Avšak nic neubírají na onom zásadním přínosu T. G. Masaryka, totiž, že to byl právě on, který vnesl do základů vznikajícího státu ideály humanismu, demokracie a svobody. A pro tyto ideály, které on sám zastával a stavěl se za ně celý svůj život, se stal tak neoddělitelnou, rezonující a stále vzývanou součástí našich dějin. Nejsme žádným výjimečným národem, jemuž jsou tyto ideály nejbližší, myslím si, že jsou platné a blízké celému světu, ale Masarykovi se podařilo je vtělit do základních kamenů našeho státu. A dodnes na ně navazujeme. Vzedmutí našeho národa v listopadu 1989 bylo prodchnuto také tímto odkazem a pochybuji, že bez tohoto odkazu by listopadové události proběhly s takovým étosem.

Masaryk ovšem také řekl, že státy vznikají a zanikají na ideálech, na nichž byly postaveny. Naše každoroční setkávání u pomníku T. G. Masaryka neberu proto jako formální záležitost, ale jako neustálé připomínání toho, že usilování o humanismus, demokracii a svobodu je každodenní záležitostí nás všech, politiků i občanů. A to i ve světě, který je čím dál složitější, nesrozumitelnější a kdy jsou zpochybňovány prověřené hodnoty, kdy mám mnohdy pocit, že uvedené ideály jsou relativizovány ve prospěch okamžitého úspěchu či potřeby. Pokud přestanou být úběžníkem veškerého našeho konání, pokud je lehkomyslně vyměníme za své vlastní momentální uspokojení, pokud je utopíme v denním politickém provozu, pak hrozí riziko, že o stát v podobě, jak jej známe, přijdeme,“ prohlásil ve svém projevu mimo jiné primátor Martin Baxa.

Za město Plzeň se vzpomínkového aktu zúčastnili také náměstci primátora Eva Herinková a Miloslav Šimák.

Zveřejněno: 7. 3. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni