Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňané v referendu byli proti výstavbě…

Plzeňané v referendu byli proti výstavbě multifunkčního centra Corso Americká

Primátor Baxa: Konání referenda je velký úspěch pro Plzeň

Plzeňané v referendu rozhodli, že má město bezodkladně podniknout veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě bývalého Domu kultury Inwest. Referenda se zúčastnilo 41,4 % (55 213) oprávněných voličů, z toho 35 543 hlasů bylo proti výstavbě multifunkčního centra Corso Americká.

„Už jen samotné konání referenda považuji za velký úspěch pro Plzeň. Jsem rád, že se do diskuze o podobě města a veřejného prostoru zapojilo tak velké množství občanů a považuji to za krok správným směrem. Vypsání referenda jsem v podobě, v jaké se konalo, vždy podporoval. Město Plzeň nyní začne na základě jeho výsledků bezodkladně konat, přestože nelze zastírat, že to městskému rozpočtu může přinést nemalé náklady. Občan promluvil a město se tím bude řídit,“ sdělil primátor Martin Baxa.

Výsledek referenda je pro město závazný, proto bude muset učinit taková opatření, aby k výstavbě zařízení, které navrhla společnost Amádeus Plzeň v lokalitě bývalého Domu kultury Inwest, nedošlo. „Postupné kroky, které nás nyní čekají, jsme prezentovali v rámci informační kampaně před referendem, ať už je to odkoupení předmětných pozemků od investora, změna regulačních podmínek nebo změna územního plánu,“ uvedl primátor.

Místní referendum se v Plzni konalo poprvé. O jeho uskutečnění v termínu prvního kola prezidentských voleb rozhodl krajský soud, který se přiklonil ke konání referenda v podobě, jak ji při jednáních zastupitelstva prosazoval primátor Baxa. Občané tak dostali možnost vyjádřit svůj názor k otázce: Souhlasíte s tím, aby město bezodkladně podniklo veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě obchodního zařízení na místě Domu kultury Inwest?

K platnosti rozhodnutí bylo třeba účasti alespoň 35 % oprávněných voličů. Pro závazný výsledek referenda je navíc nezbytné, aby se pro jednu z variant vyslovila  nadpoloviční většina zúčastněných voličů a aby tato většina zároveň činila alespoň 25 % oprávněných voličů zapsaných v seznamech.

Společně s první přímou volbou prezidenta se referendum kromě Plzně konalo ještě na dalších šesti místech v České republice. V Písku, v Praze 7, v Zábřehu, v Kobeřicích, v Bukově a v Březové – Olesko.

Zveřejněno: 12. 1. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni