Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Plzeňské osobnosti sdělují prostřednictvím…

Plzeňské osobnosti sdělují prostřednictvím výstavy své názory na konzumaci alkoholu nezletilými

Plzeňské osobnosti sdělují prostřednictvím výstavy své názory na konzumaci alkoholu nezletilými

Výstavu s názvem Respekt, která je nedílnou součástí komunikační kampaně Respektuj 18, zahájili ve středu 31. července ve Smetanových sadech zástupci města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie. Cílem společného projektu je změnit přístup veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu těmto osobám. Samotná výstava představuje vybrané osobnosti Plzně, které se vyjadřují k danému tématu a k respektu, jednomu z důležitých druhů lidského postoje k jiným osobám či názorům.

„Naším cílem je, aby si lidé při prohlížení výstavy uvědomili, že respekt má mnoho podob. Člověk může být respektován nejen pro své činy, ale i postoje. A jedním z těchto postojů může být například to, že neschvaluje prodej a podávání alkoholu mladistvým,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu.

Na výstavě se návštěvníci mohou seznámit s postoji vybraných plzeňských osobností ke konzumaci alkoholu nezletilými. „Oslovili jsme některé ´plzeňské ikony´, které vzešly z projektu společnosti Plzeň 2015 a svým životem jsou určitou inspirací pro ostatní,“ uvedla Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje. Jsou mezi nimi například Jana a Martin Fojtíčkovi, zakladatelé neziskové organizace Ledovec, architekt Jan Soukup, učitelka základní školy Eva Markvartová, plzeňský biskup František Radkovský nebo malíř, sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář, jehož vzkaz mladistvým zní: „Alkohol patří do života. Život nepatří do alkoholu.“

Organizátoři projektu usilují o zapojení široké veřejnosti do diskuze o snížení tolerance pití alkoholu nezletilými a z tohoto důvodu zvolili jako prostředek venkovní výstavu. Její součástí je takzvaná Respekt stěna, prostor, kde lidé mohou vyjádřit, co nebo koho respektují a proč. O stěnu se v průběhu trvání výstavy bude starat tým, který ji bude udržovat tak, aby nedošlo ke zneužití vulgárními nápisy či neoprávněné propagaci.

„Věříme, že výstava ve veřejném prostoru, je dobrým místem pro otevření široké diskuse nad tématem kampaně. Chtěli bychom požádat všechny její návštěvníky, aby svým názorem přispěli k rozvoji společenských postojů, které pomohou našim dětem bezpečně projít obdobím dospívání.“ říká Petr Hrouzek, ředitel plzeňského Centra protidrogové prevence a terapie.

Venkovní expozice ve Smetanových sadech, jež bude veřejnosti přístupna do 19. srpna 2013, navazuje na komunikační kampaň v prostředcích městské veřejné dopravy a na distribuci informačních materiálů do restauračních zařízení a maloobchodů. V Plzni byla spuštěna 1. června letošního roku. Její součástí jsou zvýšené kontroly v barech, restauracích, hostincích a hernách ze strany městské policie. Od 1. června také fungují speciální internetové stránky www.respektuj18.cz, které obsahují jednak informace o alkoholu a jeho působení na organizmus, ale i rady, co dělat v konkrétních situacích. Získané zkušenosti z projektu budou k dispozici ostatním městům.

Fotogalerie

Zveřejněno: 31. 7. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni