Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Podmínky pro nakládání s byty se mění

Podmínky pro nakládání s byty se mění

Rada města Plzně schválila koeficienty kvality domů, podle kterých se bude postupovat od 1. prosince 2012 ve výběru nájemců do bytů v domech ve vlastnictví města. Nově připravená pravidla mají napomoci zmírnit nepříznivé dopady na město poskytnutím slev z nájemného u bytů pro občany sociálně slabší a vytvořit tak pro ně příznivější podmínky v platbách za bydlení. V žádném případě se nejedná o vytvoření nových sociálně vyloučených lokalit, neboť složení obyvatel v domech zůstane v podstatě stejné jako dosud. Stále totiž budou vyhodnocovány žádosti o obecní byt jen sociálně slabších občanů, jejichž příjem nedosahuje celostátního průměru.

Spíše se jedná o snahu snížit počet problémových míst, neboť je celá řada případů, kdy pouze jedna jediná rodina dokáže život řádným občanům v domě výrazně ztrpčit. Občané se poté snaží opustit městské domy a přestěhovat se do domů soukromých vlastníků, kde mají zajištěno pokojnější bydlení. Pravidla budou napomáhat nejen sociálně slabším občanům, ale taktéž by mohlo být zajištěno příznivější a kvalitnější bydlení pro občany, kteří řádně pracují, mají dostatečné příjmy a chtěli by si zajistit bydlení v domech lepší kvality a vyhovující lokalitě, jež odpovídá jejich příjmům.

Zveřejněno: 29. 11. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni