Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Policie vyzývá při sobotním shromáždění a…

Policie vyzývá při sobotním shromáždění a pochodu k obezřetnosti

Mapa pochoduNa sobotu 24. srpna 2013 je do Plzně svoláno shromáždění a následný pochod městem za účelem „vyjádření názoru nesouhlasu“. Dále bylo správním orgánům oznámeno na tento den dalších šest shromáždění občanských aktivistů, kteří jako účel uvedli „občanský protest proti vyvolávání nesnášenlivosti v našem městě Plzni“.

Pochod i shromáždění se budou konat v době od 13 hodin do svolavatelem avizovaných 20 hodin. Jedná se o oznámená shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Plánovaná trasa pochodu vede z náměstí Republiky do Františkánské ulice, Kopeckého sadů, přes Anglické nábřeží, přes lávku u bývalého Domu kultury na Denisovo nábřeží, vlevo na Americkou ulici, vpravo do Sirkové ulice směrem k Hlavnímu nádraží Českých drah, za nádražím vlevo do Železniční ulice, po Koterovské ulici na náměstí Gen. Píky, Francouzskou třídou, po Slovanské aleji, na náměstí Milady Horákové. 

Ostatní shromáždění jsou nahlášena do lokalit U Zvonu, Anglické nábřeží, u Komorního divadla v Prokopově ulici, u Papírenské lávky, ve Štruncových sadech a na Mikulášském náměstí.

K zajištění bezpečnosti osob, ochrany majetku, veřejného pořádku, plynulosti a bezpečnosti silničního provozu jsou připravena bezpečnostní opatření. Plánovaný počet policistů, jejich výzbroj a výstroj i nasazení techniky odpovídá informacím, které jsou v tuto chvíli k dispozici. Opatření si vyžádá i omezení v dopravě, která mohou spočívat v uzavření ulic, po kterých povede trasa pochodu, v odklonech dopravy a stanovení objízdných tras. Rovněž může dojít k omezení městské hromadné dopravy, a to na dobu nezbytně nutnou v době pochodu a konání shromáždění.

Policie doporučuje občanům, aby se v sobotu 24. srpna v době od 13 do přibližně 20 hodin nezdržovali v místech plánované trasy pochodu a shromáždění nebo jejich bezprostřední blízkosti. Zároveň upozorňuje, aby v těchto místech v den konání neparkovali motorová vozidla, důsledně dodržovali dopravní značení a respektovali pokyny policistů.  Současně občany žádá o trpělivost v případě narušení plynulosti silničního provozu.

Zdroj: Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zveřejněno: 24. 8. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni