Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Pošesté se v Plzni děkovalo dobrovolníkům a…

Pošesté se v Plzni děkovalo dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách

Pošesté se v Plzni děkovalo dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách

Andělem roku 2012 se stal Karel Ženíšek. Ocenění převzal z rukou primátora Martina Baxy a radního pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Jiřího Kuthana v pátek 30. listopadu v rámci tradiční akce Anděl, kterou již pošesté uspořádal odbor sociálních věcí plzeňského magistrátu. Na ní město symbolicky děkuje dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních službách.

Kromě Karla Ženíška, který vstoupil do „zlaté andělské síně“ za svou dlouholetou obětavou činnost související se službami pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí a za mimořádný přínos sociálním službám v oblasti získávání finančních prostředků, město ocenilo práci 230 dobrovolníků. Udělovaly se tituly Zlatý anděl, Andělské ruce a Dobrá duše.

„Letošní rok je vyhlášen Evropským rokem podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. A právě senioři, ať ti aktivní nebo ti odkázaní na pomoc druhých, jsou pro mnohé z oceněných hlavním předmětem zájmu a nezištné pomoci,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb. Mezi oceněnými tak nechyběli ti, kteří pro plzeňskou seniorskou veřejnost nejsou neznámými: Bohumila Šmolíková, Ludmila Ševčíková a Petr Kostner.

Zveřejněno: 3. 12. 2012, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni