Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Práce na stavbě nové divadelní budovy…

Práce na stavbě nové divadelní budovy pokračují i v zimních měsících

Od října do prosince minulého roku se budovaly přeložky inženýrských sítí, především na silnoproudých a slaboproudých vedeních. Kompletně byla dokončena štola včetně instalace zařízení pro kanalizační stoku. Betonovaly se obvodové a vnitřní stěny a sloupy do úrovně prvního podzemního podlaží. Rovněž se provedla svislá izolace stěn proti vodě v části na jižní straně objektu. Odbor investic magistrátu i zhotovitel směřují svoji činnost k úspěšnému dokončení stavby v souladu se smlouvou o dílo. K 31. lednu byly vyfakturovány práce v celkovém objemu 74,8 milionu korun bez DPH.

Fotogalerie

Zveřejněno: 18. 2. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni