Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Problematika starších lidí bez domova je…

Problematika starších lidí bez domova je mezi prioritami sociálního programu Plzně na příští rok

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Aktuální potřeby města a jeho občanů v oblasti zkvalitňování trhu služeb a péče odráží v pořadí již šestý, takzvaný akční plán sociálních služeb v Plzni pro rok 2014. Vychází nejen z koncepčního dokumentu Komunitní plán pro období let 2008 až 2015, ale zpracován byl především na základě podnětů pracovních skupin, v nichž jsou zastoupeny jak poskytovatelé sociálních služeb, tak jejich samotní uživatelé. Jedním z opatření, na které zacílí odbor sociálních služeb magistrátu svoji pozornost, je problematika starších lidí bez domova.

„V Plzni přibývá lidí bez domova, mezi nimiž se nachází i početná skupina starších lidí nad 60 let, kteří z důvodu svého zdravotního a sociálního stavu potřebují jinou péči,“ uvádí Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu. Podle ní je kapacita stávajících zařízení na hraně a v zimních měsících nedostatečná.  Navíc na území města úplně chybí cílená terénní práce s lidmi bez domova.

„Tato problematika je jedním z mnoha opatření, které bychom rádi naplnili v nadcházejícím období. V původní schválené koncepci z roku 2007 není, protože tento celospolečenský fenomén tehdy nikdo nepředvídal. Je tedy reakcí na aktuální situaci ve městě,“ říká Alena Hynková a podotýká, že podobně jako propad seniorů do sociální izolace a jejich zadlužování, jehož důsledky v podobě exekucí na důchody a živoření důchodců na hranici bídy, řeší naše společnost až v posledních letech.

Objektivita plzeňského Realizačního plánu sociálních služeb pro rok 2014 se opírá o skutečnost, že na jeho sestavení a formulaci dílčích záměrů spolupracují s odborem sociálních služeb magistrátu pracovní skupiny složené ze zástupců města, poskytovatelů služeb, plzeňské veřejnosti a především samotných uživatelů služeb. Je rozdělen do pěti kapitol podle cílových skupin a přináší přehled všech priorit, kterým je nutno v nadcházejícím období věnovat zásadní pozornost. Mezi ně patří například zvyšování informovanosti rodičů o potřebách, vývoji dětí a službách pro rodinu, terénní práce s ohroženou mládeží, zvyšování finanční gramotnosti seniorů, zejména v rovině prevence, ale třeba i zajištění znakování regionálních zpráv pro sluchově postižené spoluobčany.

„Není možné určit, který ze záměrů uvedených v dokumentu má přednost. Každým rokem se snažíme naplnit beze zbytku vše, co plán obsahuje. Pokud se to nepodaří, s plnou odpovědností vyhodnotíme v bilanční zprávě, proč se tak stalo,“ uzavírá Alena Hynková. Plán bude jako každý rok zveřejněn na webovém portálu Sociální služby města Plzně.

Zveřejněno: 9. 9. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni