Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Projekt Respektuj 18 má upozornit na…

Projekt Respektuj 18 má upozornit na neustále se zvyšující konzumaci alkoholu nezletilými

Jeden z vizuálů kampaně Respektuj 18.Masivní komunikační kampaň města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie s názvem Respektuj 18 má od 1. června poutat pozornost široké veřejnosti ke stále se stupňující konzumaci alkoholu nezletilými. Jejím cílem je změnit postoj lidí k této problematice a zároveň podpořit omezení prodeje a podávání alkoholu mladistvým. Projekt startuje v Plzni. Po vyhodnocení by se mohl přesunout i do dalších míst v republice.

Projekt Respektuj 18 reaguje na zvyšující se konzumaci alkoholu nezletilými. Z dostupných zdrojů je známá skutečnost, že v Plzni alkohol okusí mladiství v převážné většině před 15. rokem. S některým typem alkoholu experimentují nezletilí ve věku 6 až 11 let ve 30 procentech, od 12 do 14 let až v 60 procentech a patnácti až sedmnáctiletí dokonce v 90 procentech.  „Výsledky poslední Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách z roku 2011 mimo jiné ukázaly, že studenti a žáci v České republice jsou v pomyslném žebříku konzumace alkoholu na předních místech v Evropě,“ doplňuje Aleš Průša z odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu.

Plzeň dlouhodobě věnuje v rámci projektu Bezpečné město této problematice pozornost. Proto uvítala iniciativu Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie zintenzivnit preventivní aktivity. Konkrétními kroky bude nejen speciální informační program pro vybrané cílové skupiny, zejména pak prodejce alkoholu, ale také mediální kampaň. „Její smysl je ve snaze změnit postoje k užívání alkoholu,“ říká Aleš Průša.
 
Hlavní pozornost komunikační kampaně se upírá na profesionály, personál v hospodách, barech, restauracích nebo stáncích, a na dospělou veřejnost, rodiče dětí, kamarády a známé nezletilých, kterým již bylo 18, a buď konzumaci mladistvých tolerují, nebo jim ji sami zprostředkují. Mladiství jsou tak jen nepřímou cílovou skupinou této kampaně.

Další z vizuálů kampaně Respektuj 18.„Plzeňský Prazdroj se v rámci priorit udržitelného rozvoje trvale věnuje podpoře a prosazování zodpovědné konzumace alkoholu. Tento princip vylučuje oslovení a nabídky pro mladistvé spotřebitele. Taky z tohoto důvodu iniciujeme a aktivně podporujeme projekt Respektuj 18. Začínající kampaň je jen prvním krokem k ovlivňování postoje jednotlivých skupin. Proto jsme vybrali do kampaně reálné lidi, kteří jsou respektováni díky svému postoji. Dodržují zákony a morální zásady a dávají to otevřeně najevo,“ uvádí Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Společně s mediální kampaní se spustí internetové stránky www.respektuj18.cz. Budou k dispozici všem, kteří chtějí poradit, co dělat v konkrétních situacích. „Web bude obsahovat také zajímavé informace o alkoholu, o jeho působení na organizmus člověka,“ dodává Drahomíra Mandíková.

„Změna postojů je dlouhodobý proces, ale vzhledem ke stále narůstajícímu počtu mladistvých, kteří mají zkušenosti s alkoholem, jsme se rozhodli čelit tomuto problému a začít něco dělat. Důležité je především změnit postoj dospělých, jejich toleranci k pití alkoholu dětmi. Je třeba si uvědomit, že hrozí závažná rizika související s bezprostředním účinkem alkoholu, kdy může dojít k otravě alkoholem, která může skončit až úmrtím. Může dojít k úrazu nebo trestné činnosti vzhledem k výrazně klesající rozlišovací schopnosti,“ upozorňuje Markéta Zabloudilová, ředitelka Centra protidrogové prevence a terapie.

Ambicí tvůrců projektu je spustit projekt v Plzni, po určité době jej vyhodnotit a podělit se s ostatními městy v Česku se získanými zkušenostmi.

Zveřejněno: 29. 5. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni