Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Projekt Živá ulice bude pokračovat i v…

Projekt Živá ulice bude pokračovat i v letech 2014 – 2016

Ilustrační foto z loňského ročníku festivalu Živá ulice

Ilustrační foto

Město vyhlašuje tříletý dotační program na podporu kulturního projektu Živá ulice pro roky 2014 – 2016. Dotace po dobu tří let má zajistit kvalitní přípravu programu a dramaturgie akce, a to i v souvislosti s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Má rovněž umožnit získat další finanční zdroje s dostatečným časovým předstihem ze strany organizátora.  Vyhlášení grantu předpokládá jediného hlavního organizátora, tedy jediného příjemce celé dotace, který bude spolupracovat s dalšími subjekty.

Projekt „Živá ulice“ by měl být originální letní kulturní událostí města, a to zejména prostřednictvím kulturní animace veřejného prostoru. Plzeň by se při konání akce měla stát komunitním prostorem určeným pro setkávání občanů a návštěvníků města s cílem oživit centrum pouliční produkcí v rámci podpory a posílit identifikaci obyvatel s „jejich“ městem.

V roce 2014 je hlavním tématem námět projektu EHMK 2015 „Napříč generacemi a žánry“ a zároveň je rok 2014 „Rokem české hudby“. V roce 2015 se  město Plzeň stane Evropským hlavním městem kultury.  Pořadatel akce se musí zaměřit na podrobné rozpracování koncepce projektu a výběr jednoho ústředního tématu pro každý ročník, které prováže hlavní kulturní program s programem doprovodným Jednotlivé roční dotace jsou pro rok 2014 ve výši 1,5 milionu korun, pro rok 2015 ve výši 3,5 milionu korun a pro rok 2016 ve výši 1,275 milionu korun.

Letní festival v ulicích města (dříve festival „Na ulici“) je již tradiční a divácky velmi atraktivní a oblíbenou kulturní akcí ve městě Plzni. Do roku 2006 jej po dobu 13 let pořádala městská příspěvková organizace Esprit-plzeňský kulturní servis. Od roku 2007 je prostřednictvím Odboru kultury Magistrátu města Plzně (dále jen OK MMP) vypisován dotační program na pořadatele letního festivalu v ulicích města. V letech 2007 až 2009 byla pořadatelem společnost Dominik centrum s. r. o., v roce 2010 Zach´s Pub s. r. o. a v roce 2011 opět společnost Dominik centrum s. r. o. V letech 2012-2013 se pořadatelem stalo občanské sdružení Art Prometheus o. s., jako příjemce dvouleté dotace OK MMP.

Zveřejněno: 2. 5. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni