Úvod O městě Aktuality Aktuality z města První virtuální vzdělávací cyklus pro…

První virtuální vzdělávací cyklus pro seniory je zaměřen na astronomii

Kurzy virtuální univerzity třetího věku připravuje pro seniory od letošního listopadu Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. První kurz bude věnován astronomii. Pro seniory z Plzně a okolí se tak otevírá další možnost, jak plnohodnotně trávit svůj volný čas. Kurzy budou pokračovat příští rok v budově bývalého Amerického centra, kde už svoji činnost zahájí 3D - Dům digitálních dovedností.

Virtuální Univerzita třetího věku (U3V) je moderní alternativou ke klasické přednáškové výuce. Je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit přednášek prezenční formou v sídlech vysokých škol nebo univerzit.

„Senioři sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu. Při každé z nich vypracovávají kolektivní test nebo se uskuteční kontaktní osobou řízená diskuse v návaznosti na dané téma, které slouží k ověření pochopení celého výkladu,“ vysvětluje Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně.

Pro první zájemce připravili pracovníci Správy informačních technologií kurz o astronomii. „Jedná se o cyklus čtyř přednášek, které jsou zacíleny na téma Sluneční hodiny a Astronomové Rudolfa II. Začátek plánujeme na letošní listopad,“ upřesňuje Ivona Krausová ze Správy informačních technologií. Jednorázový poplatek za všechny čtyři přednášky je ve výši 150 korun. Budou se konat v jedné z místností ještě v budově na adrese Dominikánská 4, kde Správa informačních technologií města Plzně sídlí. „Přednáška trvá zhruba hodinu a půl a bude jednou za čtrnáct dnů,“ doplňuje Ivona Krausová.

Účastníkem kurzu se může stát senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku nebo osoba starší 50 let, která je nezaměstnaná nebo čeká na statut důchodce.

Garantem studijního programu virtuální Univerzity třetího věku je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. S ní připravuje Správa informačních technologií na příští rok další kurzy. Ty už se uskuteční v upravených prostorách bývalého Amerického centra v Dominikánské 9, ze kterého se v únoru 2014 stane 3D – Dům digitálních dovedností.

Pokud senior absolvuje šest semestrů, bude pozván na slavnostní promoci do Prahy, kde obdrží osvědčení o absolvování virtuální U3V. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

Zveřejněno: 23. 10. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni