Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Putovní výstava soutěže Evropská kvetoucí…

Putovní výstava soutěže Evropská kvetoucí sídla je k vidění v plzeňské zoo

Od dnešního dne mohou návštěvníci plzeňské zoologické a botanické zahrady zhlédnout výstavu, která prezentuje deset let účasti českých měst a obcí v prestižní evropské soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. Je umístěna v severozápadní části areálu zoo nad statkem Lüftnerka. Do Plzně doputovala výstava z Prahy přes Brno, Uherské Hradiště, Havířov a další města. Je určena širokému spektru návštěvníků, laikům i odborníkům a má především zvýšit povědomí o této zajímavé soutěži a současně předat motivaci a inspiraci k pozitivním změnám ve městech a obcích. Ohlédnutí za deseti lety názorně dokumentuje bohatost našeho kulturního dědictví i rozmanitost a množství vykonané práce v oblasti péče o životní prostředí.

Plzeň v soutěži Evropská kvetoucí sídla získala stříbrnou medaili v roce 2006.

Výstava potrvá do 9. června.

Ilustrační fotografie - hodnotící komise soutěže v roce 2006

Ve volném překladu zní název této mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla a vyhlašuje ji organizace „Association Européenne pour le Fleurissement et le Paysage" (AEFP), což je nevládní nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Projekt je znám již od roku 1975; iniciovaly ji dvě květinové velmoci - Francie a Velká Británie. Hlavní důraz byl tedy kladen na květiny, květinovou výzdobu měst a obcí, a pořádek a čistotu v sídlech.

Postupem doby se kampaň soutěže rozšiřovala o propagaci zajištění a rozvoje příznivého životního prostředí sídel, tvorbu a rozvoj funkční sídelní zeleně, ale také na udržitelný život společenský, kulturní a ekonomický, a to při širokém zapojení veřejnosti. Do soutěže se přidávaly i další evropské země, v současnosti je jich zapojeno dvanáct včetně České republiky.

Zveřejněno: 31. 5. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni