Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Rady města a kraje řešily na společném…

Rady města a kraje řešily na společném jednání zásadní projekty pro Plzeň

O projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK 2015), druhé etapě západního obchvatu a podpoře technického vzdělávání rokovali společně členové městské rady a kraje v pondělí 25. března. V tomto složení se sešli poprvé od zvolení nové krajské vlády.

Městská rada na společném jednání s krajem

V červnu předloží krajští radní zastupitelstvu ke schválení návrh memoranda, který vymezuje stěžejní akce Plzeňského kraje a řeší další finanční podporu projektu EHMK 2015. Ještě předtím se k finalizaci obsahu jednotlivých kapitol uskuteční pracovní jednání mezi zástupci města a kraje. Z návrhu vyplývá jednak zapojení příspěvkových organizací kraje, jako jsou muzea a galerie, podpora konkrétních akcí, mezi kterými se počítá s uskutečněním projektu s evropskou dimenzí Západočeské baroko, nebo tradiční finanční podpora plzeňských divadel a filharmonie. Memorandum se věnuje rovněž podpoře v oblasti cestovního ruchu, který je důležitou součástí projektu EHMK 2015.

Návrh uzavřít deklaraci o spolupráci při budování II. etapy západního okruhu, která řeší výstavbu úseku Křimická – Karlovarská, představil za město náměstek pro dopravu Miloslav Šimák. Investice si vyžádá celkové náklady ve výši 1,1 miliardy korun, přičemž město by se podílelo částkou 400 milionů korun a kraj 700 miliony korun. Navíc je cena za výkupy pozemků pro tuto část komunikace odhadnuta zhruba ve výši až 200 milionů korun. Podle náměstka Šimáka by podmínkou deklarace muselo být vytvoření fondů, ze kterých by bylo možné finanční prostředky čerpat. „Aby mohla být stavba zahájena v roce 2016, je nutné urychleně začít s majetkovou přípravou,“ zaznělo na jednání.

Městská správa se připojí k podpoře technického vzdělávání, kterou připravuje Plzeňský kraj. Je jednou z priorit v oblasti školství. Z podnětu kraje má vzniknout nadace, jež by měla podporovat žáky určitým stipendijním systémem. Měla by rovněž finančně podporovat propagaci technického vzdělávání.

Diskuse se vedla také o poskytování slev v integrovaném dopravním systému celého kraje, o zapojení se do prezentace při akci EXPO 2015, zřízení regionálního informačního centra nebo územních plánech.

Krajská rada na společném jednání s městem

Zveřejněno: 26. 3. 2013, Mařanová Helena

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni